ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შესავალი

 • ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, დავიცვათ ჩვენ მიერ დასამუშავებელი ან კონტროლირებადი თქვენი პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება. წინამდებარე კონფიდენციალურობის ინფორმაცია შეიცავს ინფორმაციას ჩვენი კონფიდენციალურობის წესების შესახებ, რომლებიც მოქმედებს ჩვენი ურთიერთობის დროს ონლაინ, ტელეფონით და როდესაც სტუმრობთ ჩვენს ცენტრებს, რომლებშიც დაყენებულია CCTV სისტემა.
 • გთხოვთ, დაკვირვებით წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის დებულება და დროდადრო ეწვიოთ ამ გვერდს განხორციელებული ცვლილებების სანახავად. (ჩვენ შეიძლება ჩავასწოროთ ეს კონფიდენციალურობის დებულება ნებისმიერ დროს, ამ ვებსაიტზე ჩასწორებული პირობების გამოქვეყნების შედეგად. ყველა ჩასწორებული პირობა ავტომატურად შედის ძალაში კონფიდენციალურობის დებულების გამოქვეყნების თარიღის დღიდან, გარდა იმ შემთხვევებისაა, თუ სხვაგვარადაა მითითებული.)

ვებსაიტები, რომლებზეც ვრცელდება ეს კონფიდენციალურობის დებულება

ეს კონფიდენციალურობის დებულება ვრცელდება ყველა ჩვენს ვებსაიტზე და დომენზე, მათ შორის ყველა რეგიონალურ თუ ქვეყნის სპეციფიურ საიტზე (ერთობლივად მოიხსენიება „ვებსაიტებად“). ვებსაიტებზე შესაძლოა განთავსებული იყოს მესამე მხარის ვებსაიტებზე გადამისამართებადი ბმულები მოხერხებულობისთვისა და დამატებითი ინფორმაციის მოსაწოდებლად. ამ ბმულებზე გადასვლით თქვენ ჩვენს ვებსაიტებს დატოვებთ. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ხსენებულ საიტებს ან მათ კონფიდენციალურობის წესებს, რომლებიც შესაძლოა განსხვავდებოდეს ჩვენი კონფიდენციალურობის წესებისგან. ეს კონფიდენციალურობის დებულება არ მოიცავს რაიმე სახის პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც თქვენი სურვილით შესაძლოა გადასცეთ მესამე მხარეებს. ჩვენ არ ვამოწმებთ ან ვაკონტროლებთ მსგავსი საიტების მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას ან მესამე მხარეების კონფიდენციალურობის წესებს, შესაბამისად ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს მათ მეთოდებზე ან მათი საიტების შინაარსზე.

ჩვენ მიერ შეგროვებული და გამოყენებული ინფორმაცია

 • ამ წესებში „პერსონალური ინფორმაცია“ ან „პერსონალური მონაცემები“ აღნიშნავს ინფორმაციას იდენტიფიცირებადი ინდივიდის შესახებ, რომელიც არის კანონის დაცვის სუბიექტი იმ იურისდიქციაში, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. ზოგიერთ იურისდიქციაში „პერსონალური ინფორმაცია“ ან „პერსონალური მონაცემები“ არ მოიცავს ბიზნეს-კონტაქტების ინფორმაციას.
 • ვებსაიტები აგროვებს ინფორმაციას შემდეგი სხვადასხვა გზით და სხვადასხვა მიზნით. თუ თქვენ გადაწყვეტთ რეგისტრაციას ნებისმიერი ვებსაიტით, ჩვენგან განახლებების მიღების თუ თქვენი ანგარიშის მართვის და/ან ჩვენი თვითმომსახურების პორტალის გამოყენების მიზნით, მაშინ თქვენ მოგეთხოვებათ საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდება (სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელფოსტის მისამართი, ავტორიზაციის უნიკალური სახელი და პაროლი). ამ ინფორმაციას ვიყენებთ ჩვენი ლეგიტიმური ბიზნეს-ინტერესებისთვის, რათა მოგაწოდოთ ჩვენი სერვისები და/ან დაგიკავშირდეთ ჩვენს საიტზე არსებული სერვისების შესახებ, რომლის თაობაზეც თქვენ გამოხატეთ ინტერესი.
 • ვებსაიტები ავტომატურად აგროვებს ტექნიკურ ინფორმაციას თქვენი ვიზიტის შესახებ (როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი, პლატფორმის ტიპი, ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართები, გადამისამართების/გადასვლის გვერდები, ოპერაციული სისტემა, თარიღის/დროის შტამპი). ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაგროვებთ ვებსაიტების შესახებ ანგარიშების ანალიზისთვის, რათა გავაანალიზოთ ტრენდები, დავადგინოთ ჩვენი სერვერის პრობლემები და მოვახდინოთ ვებსაიტების ადმინისტრირება, მომხმარებელთა გადაადგილებისა და გამოყენების და ფართო დემოგრაფიული ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული „ქუქი-ჩანაწერები და სხვა ციფრული მარკერები“.
 • ასევე შეგიძლიათ დემოგრაფიული ინფორმაციის მოწოდება (როგორიცაა კომპანიის ტიპი, კომპანიის ზომა, მდებარეობები და ა.შ.). დემოგრაფიულ ინფორმაციას ვიყენებთ თქვენი მოთხოვნების და ინტერესების უკეთ გასაგებად და ჩვენს საიტზე თქვენთვის პერსონალიზების უზრუნველსაყოფად. ინფორმაცია გამოიყენება ჯგუფის მიერ თქვენი შეკვეთების დასამუშავებლად, მარკეტინგულ აქციებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისთვის (თქვენი მარკეტინგის პარამეტრების მიხედვით) და იმისთვის, რომ შევძლოთ ჩვენი სერვისებით თქვენი უზრუნველყოფა.
 • ტელეფონით თქვენთან საუბრისას, ზარის დროს შეიძლება გადმოგვცეთ პერსონალური მონაცემები. ასეთი ზარები შეიძლება ჩაწერილი იქნეს სწავლების და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნებისთვის. ზარის დაწყებისთანავე ჩვენ შეგატყობინებთ, თუ ზარი იწერება, რაც საშუალებას მოგცემთ, დაასრულოთ ზარი, თუ არ გსურთ მისი ჩაწერა.
 • თუ ეწვევით ჩვენს ცენტრებს, რომლებშიც დაყენებულია CCTV, ჩვენ შეიძლება ჩავწეროთ თქვენი გამოსახულება ჩვენს CCTV სისტემაში.

როგორ ვიყენებთ შეგროვებულ ინფორმაციას

 • ვებსაიტების მეშვეობით შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქტები ან სერვისები, მოითხოვოთ ინფორმაცია ან გამოიწეროთ მარკეტინგი ან მხარდაჭერის მასალები. ჩვენგან პროდუქტის ან სერვისის შეძენის მიზნით, თქვენგან მოვითხოვთ გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც გამოყენებული იქნება კონტრაქტით გათვალისწინებულ ქმედებებში. თქვენ მოგიწევთ საკონტაქტო ინფორმაციის მოწოდება (როგორიცაა სახელი, ელფოსტა და მიტანის მისამართი) და საფინანსო ინფორმაცია (როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ნომერი, ბილინგის მისამართი და ვადის ამოწურვის თარიღი). თქვენგან მიღებული საფინანსო ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტებისა და სერვისების სანაცვლოდ თანხების ჩამოსაჭრელად.
 • თუ თქვენგან მივიღებთ საკრედიტო ბარათის ინფორმაციას, ამ ინფორმაციას გამოვიყენებთ მხოლოდ და მხოლოდ გადახდების დამუშავებისა და თაღლითობის თავიდან აცილების მიზნით. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია და სხვა მსგავსი სენსიტიური პერსონალური მონაცემები ჯგუფის მიერ არ გამოიყენება სხვა რამე მიზნებისთვის, თქვენი თანხმობის გარეშე. ჩვენ არ ვინახავთ თქვენი საკრედიტო ბარატის ინფორმაციას გადახდის დამუშავების შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენ დაგვრთავთ ნებას, რომ შევინახოთ თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია სამომავლო შეძენებისთვის.
 • შესაბამისი კანონის თანახმად, ჩვენ შესაძლოა მოგვეთხოვებოდეს მესამე მხარეებისთვის ინფორმაციის გაზიარება. მაგალითად, ჩვენ შესაძლოა მოგვთხოვონ, გავცეთ ინფორმაცია სასამართლოს ბრძანების, გამოძახების ან ორდერის საფუძველზე. გარდა ამისა, შესაბამისი კანონის თანახმად, ჩვენ შესაძლოა ნებაყოფლობით გადავცეთ ინფორმაცია, რათა დავეხმაროთ კანონიერ გამოძიებას ან სადაც გამჟღავნება უცილებელია იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი სისტემები, ჩვენი კომპანია ან სხვების უფლებები.
 • ასევე, თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია შესაძლოა გამოვიყენოთ სხვა ჯგუფის პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების მიზნით, როგორიცაა საკონფერენციო დარბაზები, ვირტუალური ოფისები, უსაფრთხო გარემო, ოფისები, საერთო სამუშაო სივრცე და წევრობები, რომლებიც ექვემდებარება თქვენს მოთხოვნებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ აღარ გსურთ სარეკლამო შეტყობინებების პერიოდულ რეჟიმში მიღება, შეგიძლიათ გვაცნობოთ, რომ განვაახლოთ თქვენი პარამეტრები (იხილეთ ქვემოთ მოცემული სექცია „თქვენი არჩევანი და უარის თქმა“).

ელექტრონული კომუნიკაციები

 • რეგისტრაციის შემდეგ, ჩვენ გამოგიგზავნით მისასალმებელ ელ.წერილს თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის დასადასტურებლად. ჩვენ ასევე ვუპასუხებთ თქვენს შეკითხვებს, მოგაწვდით სერვისებს, რომლებსაც მოითხოვთ და ვმართავთ თქვენს ანგარიშს. ჩვენ შეიძლება დაგიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით, SMS-ით და სხვა მყისიერი შეტყობინების პროგრამული უზრუნველყოფით, ასევე სოციალური მედიით (მაგალითად, Facebook Messenger). ჩვენ ყველა ღონეს გავაკეთებთ თქვენი უპირატესობის დასაკმაყოფილებლად.
 • თქვენ მიერ მოწოდებული მარკეტინგის პარამეტრების გათვალისწინებით, ჩვენ ასევე გამოგიგზავნით ინფორმაციას ახალი პროდუქტების, სერვისების, სპეციალური დანაზოგების, პრომო-აქციების და ზოგადი ინფორმაციის შესახებ. თუ არ გსურთ ამ ინფორმაციის მიღება, შეგიძლიათ უარი თქვათ მომავალი ელწერილების მიღებაზე (იხილეთ ქვემოთ მოცემული სექცია „თქვენი არჩევანი და უარის თქმა“).
 • თუ მოითხოვთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერას, ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს სახელს და ელფოსტის მისამართს, რომ გამოგიგზავნოთ საინფორმაციო ბიულეტენი. საინფორმაციო ბიულეტენების გამოწერა შეგიძლიათ ჩვენი სარეგისტრაციო გვერდიდან. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უარი თქვათ გზავნილების მიღებაზე (იხილეთ ქვემოთ მოცემული სექცია „თქვენი არჩევანი და უარის თქმა“). საჭიროებისამებრ, გამოგიგზავნით სერვისთან დაკავშირებულ განცხადებებს, რომლებიც არ იქნება სარეკლამო სახის. თუ არ გსურთ მათი მიღება, შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი ანგარიში ვებსაიტიდან.
 • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ მივაწვდით თქვენს ელფოსტას ჩვენს ბიზნეს-პარტნიორებს. თუმცა, ჩვენ შესაძლოა გამოგიგზავნოთ ბიზნეს-შეთავაზებები ჩვენი ბიზნეს-პარტნიორების სანაცვლოდ — დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ ზემოთ მოცემული „ჩვენ მიერ შეგროვებული და გამოყენებული ინფორმაცია“. ელფოსტის შემოთავაზებების გათიშვა შეგიძლიათ ქვემოთ მოყვანილი ინსტრუქციის მიხედვით.

ინფორმაციის გაზიარება და მონაცემთა საზღვარგარეთ გადაცემა

 • ჩვენ ვუთანხმდებით მესამე მხარის წარმომადგენელ მომსახურებების მომწოდებლებს, რომ მოგვაწოდონ ზემოთ აღწერილი სრული პროდუქტები, სერვისები და სამომხმარებლო გადაწყვეტილებები. შესაძლოა, საჭირო გახდეს თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება ასეთი მესამე მხარეებისთვის, თქვენთვის მოთხოვნილი პროდუქტების, სერვისებისა და კლიენტის გადაწყვეტილებების მოწოდების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, შესაძლოა, საჭირო გახდეს თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება ჩვენი ჯგუფის სხვა წევრებისთვის, მონაცემების შეჯამების, შენახვის, კლიენტის ინფორმაციის გამარტივებული მართვის, ანგარიშგების, სრული პროდუქტის მიწოდების, სერვისებისა და კლიენტის მიგნებების თუ სხვა შიდა მიზნებისთვის (რომელთა შორის შეიძლება იყოს მონაცემების გადაცემა ევროპის ეკონომიკური ზონის და კანადის ფარგლებს გარეთ, აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში).
 • ჩვენ გავაზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში, მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად.

ქუქი-ჩანაწერები და სხვა ციფრული მარკერები

ჩვენ ავტომატურად ვაგროვებთ ინფორმაციას ქუქი-ჩანაწერებისა და სხვა ციფრული მარკერების მეშვეობით. ქუქი-ჩანაწერები და სხვა ციფრული მარკერები არის პატარა კომპიუტერული ფაილები, რომლებიც შესაძლოა შენახული იყოს თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე ან ჩაშენებული იყოს ჩვენი ვებსაიტის გვერდებში, რაც საშუალებას გვაძლევს თვალყური ვადევნოთ თქვენს ვიზიტს ჩვენს ვებსაიტზე. მაგალითად, როდესაც დაჯავშნით საოფისე ფართს, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ჩანაწერებს გადახდის პროცესში იმისთვის, რომ თვალყური ვადევნოთ თქვენს შეკვეთას, როდესაც თქვენ გადაადგილდებით დაჯავშნის პროცესის თითოეულ საფეხურზე. ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ მესამე მხარეების სერვისები, რათა ჩვენით შევაგროვოთ და დავამუშაოთ პერსონალური ინფორმაცია ქუქი-ჩანაწერების და სხვა ციფრული მარკერების მეშვეობით. თქვენ შეგიძლიათ გათიშოთ ქუქი-ჩანაწერები თქვენს კომპიუტერში, ბრაუზერში უპირატესობების ან ვარიანტების მენიუში პარამეტრების შეცვლით. თუ გადაწყვეტთ ქუქი-ჩანაწერების გათიშვას, შესაძლოა ვებსაიტის ზოგიერთ ნაწილზე წვდომა დაკარგოთ.

ბავშვების კონფიდენციალურობა

ჩვენ მიზნად ვისახავთ დავიცვათ ბავშვების კონფიდენციალურობის საჭიროებები. ჩვენ ვურჩევთ მშობლებს და მეურვეებს, აქტიური როლი ითამაშონ მათი ბავშვების ონლაინ-აქტივობებსა და ინტერესებზე დაკვირვებაში. ჩვენ განზრახ არ ვაგროვებთ ინფორმაციას 13 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვებზე, აგრეთვე ჩვენი ვებსაიტები არ არის გათვლილი 13 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვებზე.

თქვენი არჩევანი და უარის თქმა

ჩვენ გაძლევთ არჩევანს, მიიღოთ სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, რომელიც შეესაბამება ჩვენს პროდუქტებს და სერვისებს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიწეროთ გარკვეული პროდუქტისა და რომელიმე სერვისის სპეციფიკური ინფორმაცია, ისევე როგორც ფართო ჯგუფის მარკეტინგული კომუნიკაციები. მსგავსი კომუნიკაციები შეიძლება მოიცავდეს ახალი პროდუქტის ინფორმაციას, სპეციალურ შემოთავაზებებს ან ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მისაღებ მოსაწვევს. თუ აღარ გსურთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის და/ან სარეკლამო კომუნიკაციების მიღება, შეგიძლიათ უარი თქვათ მათ მიღებაზე, თუ მიჰყვებით თითოეული საინფორმაციო ბიულეტენში ან კომუნიკაციაში არსებულ ინსტრუქციას, მათ შორის ჩვენთან დაკავშირებით crm.suppressions@iwgplc.com.

თქვენს ინფორმაციასა და სხვა უფლებებზე წვდომა და სიზუსტე

ზოგიერთ იურისდიქციაში, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსა და ევროპის ეკონომიკურ ზონაში, გარკვეულ გარემოებებში თქვენ შემდეგი უფლებები გაქვთ: წვდომის უფლება; ჩასწორების უფლება; წაშლის უფლება; დამუშავების შეზღუდვის უფლება; მონაცემების პორტირების უფლება და უარის თქმის უფლება. ეს უფლებები შესაძლოა შეზღუდული იყოს, მაგალითად, თუ თქვენი მოთხოვნის შესრულება გაამხელს სხვა პირის პერსონალურ მონაცემებს, ან დაარღვევს სხვების კონფიდენციალურობის უფლებებს, ან თუ თქვენ მოგვთხოვთ ისეთი ინფორმაციის წაშლას, რომლის შენახვასაც კანონი გვავალდებულებს ან გვაქვს მყარი ლეგიტიმური ინტერესი მათ შესანახად. ამ უფლებების გამოყენების მიზნით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ gdpr@iwgplc.com. თუ გაქვთ გადაუჭრელი პრობლემები, თქვენ გაქვთ უფლება, საჩივარი წარუდგინოთ მონაცემთა დაცვის სამეთვალყურეო ორგანოს, სადაც ცხოვრობთ, მუშაობთ ან სადაც მიგაჩნიათ, რომ მოხდა დარღვევა.

თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოდ შენახვა

ჩვენ არ ვიძლევით ჩვენი სერვერების უსაფრთხოების გარანტიას და ვერც იმის გარანტიას ვიძლევით, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ვებსაიტის მეშვეობით გადმოგვცემთ, არ ჩაუვარდება ვინმეს ხელში ინტერნეტით გადაცემის დროს. ჩვენ მივყვებით საყოველთაოდ მიღებულ ინდუსტრიის ტექნიკურ სტანდარტებს, რათა დავიცვათ გადმოცემული პერსონალური მონაცემები, როგორც გადმოცემის პროცესში, ასევე მათი მიღების დროს. როდესაც შეიყვანთ კონფიდენციალურ ინფორმაციას (როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია) ჩვენი რეგისტრაციის ან შეკვეთის ფორმებში, ჩვენ ვშიფრავთ ამ ინფორმაციას დაცული საკაბელო ფენის ტექნოლოგიის გამოყენებით. თუ ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ ინფორმაციას მარკეტინგის მიზნებისთვის ან თქვენი თანხმობის შესაბამისად, ჩვენ ვამუშავებთ მონაცემებს იქამდე, სანამ არ გვთხოვთ, რომ შევჩერდეთ და შეჩერების მოთხოვნიდან ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში (რათა შევძლოთ თქვენი მოთხოვნების შესრულება). ჩვენ ასევე ვინახავთ იმ ფაქტს, რომ გთხოვეთ, არ გამოგიგზავნოთ პირდაპირი მარკეტინგის შიგთავსი ან განვაგრძოთ თქვენი მონაცემების დამუშავება განუსაზღვრელი ვადით, რომ შევძლოთ თქვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილება მომავალში. თუ კონტრაქტის ან სერვისის გაწევასთან დაკავშირებით ან კონკურენციისთვის პირად ინფორმაციას ვამუშავებთ, ინფორმაციას ვინახავთ (გარდა ფინანსური ინფორმაციისა, რომელსაც 10 წლით ვინახავთ) ჩვენთან ურთიერთობის ბოლო ვადიდან 6 წლის განმავლობაში. ჩვენ ვინახავთ სატელეფონო ზარებისა და CCTV ჩანაწერებს შედარებით მოკლე პერიოდის განმავლობაში, როგორც განისაზღვრება ჩვენი შიდა ნორმატიული პროცედურებით, რომლებსაც პერიოდულად ვაწესებთ.

ბიზნეს-ტრანზიციები

იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავდივართ ბიზნესის გარდაქმნის პროცედურას, როგორიცაა შერწყმა, სხვა კომპანიის მიერ შეძენა ან აქტივების მთლიანი ან ნაწილის გაყიდვა, თქვენი პერსონალური ინფორმაცია სავარაუდოდ გადაცემულ აქტივებს შორის იქნება.

Წესები და პირობები

თუ გადაწყვეტთ, ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდებს, თქვენს ვიზიტთან და კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი დავა ექვემდებარება ამ კონფიდენციალურობის დებულებას და ჩვენს პირობებს, მათ შორის, გარანტიის უარყოფით, პასუხისმგებლობის შეზღუდვით, დავების არბიტრაჟით და არამარტო. თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ჩვენ მიერ თქვენი პირადი მონაცემების გამოყენების შესახებ, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელფოსტაზე gdpr@iwgplc.com

კალიფორნიის კონფიდენციალურობის უფლებები

 • დამატებითი ცნობა კალიფორნიელი მომხმარებლებისთვის. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს ნაწილი ეხება იმ მომხმარებლებს, რომლებიც კალიფორნიაში ცხოვრობენ. ეს განყოფილება მხოლოდ კალიფორნიელ მომხმარებლებს ეხება.
 • მომხმარებლებისგან მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაცია აღწერილია ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის „ჩვენ მიერ მოპოვებული და მოხმარებული ინფორმაციის სახეებში“ არსებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ძალაში შესვლის თარიღამდე თორმეტი (12) თვით ადრე. მთლიანი დებულების ნახვა შეგიძლიათ აქ.