offer

לעבוד טוב יותר. לחסוך בגדול. 25% הנחה*

בחודש אוקטובר הקרוב, הורדנו את המחירים של מרחבי עבודה נבחרים* לזמן מוגבל בלבד. כך שעכשיו אפשר ליהנות יותר, בפחות. *בכפוף לתנאים ולהתניות; עבור המיקומים המשתתפים בלבד.

בחר ריג'ס

  • business addressיותר מ-4,000 מיקומים ברחבי העולם
  • Mail Postבכל עיר גדולה, עיירה ומרכז תחבורה
  • Meeting roomשירות מקיף ומוכן לשימוש
  • Virtual officeדלפק קבלה באתר וצוות תמיכה ידידותי
  • Event spaceזמין בכל שעה, יום, שבוע או יותר

תנאים והתניות

תנאים והתניות ספציפיים

1. IWG תציע ללקוחות חדשים הנחה של 25% על ביצוע הזמנות של משרדים פרטיים נבחרים במרכזים המשתתפים ("המבצע").

2. ניתן לקבל פרטים על המרכזים המשתתפים על ידי יצירת קשר עם המוקד הטלפוני שלנו או מעבר לכתובת ה‑URL הפרסומית: regus.com/promotion

3. מבצע זה יהיה כפוף לזמינות, החל מ-1 בדצמבר 2023 ועד 31 בדצמבר 2023 (כולל).

תנאים והתניות כלליים 

1. על הלקוחות יחולו גם התנאים וההתניות של IWG וכללי השימוש שחלים על הסכמי שירותים הנוגעים למשרדים פרטיים.  

2. הפסקת החוזה או הפרתו יובילו לביטול המבצע, והחיובים המלאים יחולו. החוזים שנחתמו או הפניות שבוצעו לפני תחילתה של תקופת המבצע אינם מזכים ואין אפשרות לבטל אותם ולהזמין אותם מחדש במהלך תקופת המבצע.

3. המבצע אינו ניתן להעברה ולא ניתן לנצל אותו עם כל מבצע אחר. לא ניתן להמיר את המבצע למזומן. פרטי המוצרים והשירותים נכונים בזמן הפרסום.

4. לפי חוקי ההגנה על הנתונים של המדינות השונות, IWG נדרשת להסב את תשומת ליבך לעובדה שבעצם ההשתתפות במבצע, וכדי לאפשר ל‑IWG לקיים את ההתחייבויות שלה במסגרת מבצע זה, אתה מסכים ומאשר במפורש ל‑IWG, לחברות הבנות שלה ולסוכנים החיצוניים הממונים שלה להחזיק במידע האישי שלך שאתה מספק במסגרת המבצע. הבסיס שעל פיו IWG תעבד את הנתונים האישיים רשום במדיניות הפרטיות שלנו (זמינה באתר שלנו בכתובת https://www.regus.com/privacy-policy).

5. IWG שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את המבצע או את התנאים וההתניות האלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.