İstifadə şərtləri və müddəaları

İstifadə şərtləri və müddəaları

IWG PLC qrupunun (“Qrup”) bu veb-saytı ("Sayt") və ya hər hansı digər veb-saytından ("Qrup Veb-saytları") istifadə etməklə və baxış keçirməklə siz bu Şərtlər və Müddəalar və bütün müvafiq qanun və nizamnamələri oxuyub anladığınızı və onlara əməl etməyə razı olduğunuzu qəbul edirsiniz. Bu Şərtlər və Müddəalara əməl etməyə razı deyilsinizsə, bu Saytdan istifadə etməməlisiniz. Biz bu Şərtlər və Müddəaları istənilən vaxt sizə bildirmədən dəyişə bilərik, ona görə də bu Şərtlər və Müddəalara nəzər salmaq üçün vaxtaşırı bu səhifəyə daxil olmağınızı təklif edirik. Hər hansı dəyişiklik yerləşdirildikdən sonra bu Saytdan istifadə etməklə onları həqiqətən nəzərdən keçirib-keçirmədiyinizdən asılı olmayaraq bu dəyişiklikləri qəbul etməyə razılıq verirsiniz.
Bu Sayta girişinizi də tənzimləyən Məxfilik SiyasətimiziKuki Siyasətimizi nəzərdən keçirin.
Bu Saytı təşkil edən şəkillər, detallar, məlumatlar, illüstrasiyalar, dizaynlar, ikonalar, fotoşəkillər, video kliplər, mətnlər, proqramlar, qrafiklər, skriptlər, loqolar kimi bütün materialllar (birlikdə "Məzmun") müstəsna qaydada (birbaşa və ya dolayısı ilə) Qrup və/və ya məzmun təminatçılarına məxsusdur. Məzmun müəlliflik hüquqları, ticarət nişanları, xidmət nişanları, ticarət görünüşləri və Qrupa məxsus olan digər əqli və ya sahibkarlıq hüquqları ilə qorunur. Şərtlər və Müddəalarda dəqiq ifadə olunmayan istənilən hüquq Qrup üçün qorunur.
Hər hansı Qrup Veb-saytında görünən istənilən Qrup nişanları, loqotipləri və dizaynları Qrupun (birbaşa və ya dolayısı ilə) məxsusi ticarət və xidmət nişanlarıdır. Heç bir lisenziya və ya Qrupun hər hansı nişan, loqotip, dizaynı və digər mülkiyyət hüquqları sizə verilmir və ya bağışlanmır. ​
Qrupa məxsus olmayan Qrup Vebsaytlarının hər hansı birində görünən bütün digər ticarət və xidmət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir.
Bu Sayt və onun Məzmunu yalnız şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədi ilə istifadə edilə bilər. Qrup sahibinin yazılı ifadəsi olmadan məhdudlaşdırılma, modifikasiya, çıxarılma, silinmə, ötürülmə, dərc edilmə, yayılma, proksi keşləmə, yükləmə, yerləşdirilmə, yendiən yayılma, yenidən lisenziyalaşdırma, satılma, sürətini çıxarma, yenidən dərc etmə yaxud hər hansı digər şəkildə çoxaldılma olmadan bu Saytdan və ya onun Məzmunundan digər məqsədlər üçün istifadə ciddi şəkildə qadağan olunur. Əvvəlcədən yazılı razılığımız olmadan Qrupun hər hansı bir ticarət nişanı və ya loqotipini çərçivəyə almaq üçün hər hansı çərçivə üsulundan və ya meta teqlər yaxud digər gizli mətnlərdən istifadə edə bilməzsiniz. Əvvəlcədən verilmiş yazılı razılığımız olmadan Sayta keçid edə bilməzsiniz. Hörümçəklər, robotlar və oxşar məlumatların toplanması və çıxarılması alətləri açıq şəkildə qadağandır.
Yalnız şəxsi istifadə üçün Saytda göstərilən Məzmunları nəzərdən keçirə və surətini çıxara, yükləməyiniz üçün nəzərdə tutulan hər hansı bir Məzmunun bir nüsxəsini yükləyə bilərsiniz, lakin hər hansı bir müəllif hüququ və ya digər sahbkarlıq bildirişlərini məhdudlaşdırmaq, silmək və ya modifikasiya etmək daxil olmaqla heç bir halda Məzmunu dəyişdirə bilməzsiniz. Məzmunda olan bu hüquqlar, başlıq və maraq materialın nüsxəsinin çıxarılması və ya yüklənməsi yolu ilə ötürülmür. Bu Saytda göstərilən məlumatlar pulsuzdur və yalnız məlumat məqsədi daşıyır və sizinlə Qrup arasında biznes və ya peşəkar xidmət əlaqələri yaratmır.
Bu Saytdan yalnız qanuni məqsədlər üçün istifadə etməyə razısınız. Sayta və ya Sayt vasitəsilə hər hansı qeyri-qanuni, zərərli, hədələyici, təhqiredici, narahatedici, böhtançı, vulqar, ədəbsiz, söyüşlü, nifrət dolu materialı və ya qanuna əsasən mülki və ya cinayət məsuliyyətinə səbəb olacaq digər hər hansı materialı dərc etmək və ya ötürmək qadağandır. Biz hər hansı məzmun və ya elektron kommunikasiyanı (profiliniz, e-poçt ünvanınız və digər məlumatlar) bu hallarda açıqlaya bilərik: (1) hər hansı qanun, normativ və ya hökumət tələbini yerinə yetirmək üçün; (2) əgər Saytı idarə etmək üçün bu cür açıqlama vacib və ya müvafiqdirsə; (3) Qrup, onun filialları və sizin hüquqlarınızı və mülkiyyətinizi qorumaq məqsədilə.
Qrup dəqiq və dolğun məlumat vermək üçün kifayət qədər səy göstərir, lakin bu Saytda olan hər hansı bir məlumatın dəqiq, tam, etibarlı, cari və ya səhvsiz olacağı və ya Saytda virusun olmayacağına zəmanət vermirik. Bu Saytdakı xətalara və ya boşluqlara görə də məsuliyyət daşımırıq. İstənilən vaxt sizə bildirmədən Saytı yaxşılaşdırmaq və ya hər hansı xəta və ya boşluqları düzəltmək üçün Məzmunlarda dəyişikliklər edə biləcəyimizə baxmayaraq, bunu etmək öhdəliyi daşımırıq. Məlumatı vaxtında yeniləməyə çalışacağıq, lakin hər hansı bir qeyri-düzgünlüyə görə məsuliyyət daşımırıq. Bu Saytda təqdim edilən məlumatlardan istifadənizə görə tamamilə özünüz məsuliyyət daşıyırsınız və Qrup bu Saytdan istifadəniz nəticəsində yaranan hər hansı bir məlumat itkisi, itirilmiş mənfəət və ya digər zərər və ziyana görə məsuliyyət daşımır.
Xidmət və ya saytlara aparan bu Saytdakı keçidlərə Qrup nəzarət etmir və ya Qrup onları idarə etmir. Bu keçidləri sizin rahatlığınız və məlumat üçün təqdim edirik. Keçidlər sayt və ya xidmətin təşviqi deyil. Digər saytlara və ya xidmətlərə görə məsuliyyət və ya öhdəlik daşımırıq. Bu Sayt vasitəsilə əlaqələndirilmiş hər hansı sayt və ya xidmətdən istifadə riskini yalnız siz daşıyırsınız.
Bu sayt və onun məzmunlari qrup tərəfindən hər hansi açiq və ya dolayi bəyanat və ya zəmanət verilmədən "olduğu kimi" və "əlçatan olan qaydada" təqdim edilir. Qrup satiş qabiliyyəti, xüsusi məqsədə uyğunluq, sahiblik və qanun pozuntusunun olmayacağina dair verilən dolayi zəmanətlər də daxil olmaqla, bütün açiq və dolayi zəmanətlərdən açiq-aydin imtina edir. İddianin əsaslandiği hüquq normalarindan asili olmayaraq, səbəbindən asili olmayaraq hər hansi səhv, səhlənkarliq, virus, işin və ya xidmətin ləngidilməsi və ya dayandirilmasi daxil olmaqla bu cür ziyanin yaranmasi mümkünlüyü barədə regus group xəbərdar edilibsə belə, hazirki saytin və ya hazirki saytla bağli digər saytlarin, yaxud da xidmətlərin istifadəsi və ya onlarin surətinin çixarilmasi məlumat, gəlir və ya mənfəət itkisinə, əmlakin itirilməsinə və ya zədələnməsinə, biznes fəaliyyətinin dayandirilmasina, yaxud da proqram və ya məlumat itkisinə səbəb olub-olmamasindan asili olmayaraq qrup heç bir halda birbaşa, dolayi, təsadüfi, kompensasiya, xüsusi, əlavə və ya digər növ ziyana görə heç bir tərəf qarşisinda məsuliyyət daşimir. Qrup hər hansi üçüncü tərəf veb saytlarindan qaynaqlanan və ya hansisa yolla onlarla əlaqəli olan itkilərə və ya zədələrə görə və ya onlarin bu saytdaki keçidlər vasitəsilə giriş əldə edilmiş məzmunlarina görə, sizin bu saytdan istifadənizə görə və ya bu sayt ilə əlaqədar hər hansi avadanliq və ya proqram təminatindan istifadənizə görə öhdəlik daşimayacaq.
Bəzi qanunlar nəzərdə tutulan zəmanətlər üzrə məhdudiyyətlərə və ya müəyyən zərərlərin istisna edilməsinə və ya məhdudlaşdırılmasına icazə vermir. Bu qanunlar sizə tətbiq edilirsə, yuxarıda qeyd edilən imtinaların bəziləri və ya hamısı, istisnalar və ya məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilməz, lakin öhdəlik qanunla yol verilən maksimum həddə məhdudlaşdırılacaq.
Siz bu Qayda və Şərtləri pozduğunuz və ya bu qanun pozuntusu ilə əlaqəli olduğunuz halda və Saytdan istifadəniz və ya sizin hər hansı üçüncü tərəfin hüquqlarını pozduğunuz təqdirdə ortaya çıxan üçüncü tərəfin iddia, fəaliyyət, tələb, zərər və ya ziyanını (o cümlədən müvəkillin haqları və xərcləri) ödəmək və Qrupu qorumağa razılıq verirsiniz.
Qrup, müəyyən bir IP ünvanına girişi qadağan etmək hüququ daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq bu Qayda ve Şərtlərin pozulması üçün qanunla ve ədalətlə mövcud olan bütün hüquqi vasitələri tapmaq hüququnu özündə saxlayır.
Bu Sayt vasitəsilə sizin tərəfinizdən göndərilən bütün rəylər, ideyalar və digər təkliflər qeyri-məxfi və qeyri-mülki məhfum kimi qəbul olunacaq və hər hansı bir məqsəd üçün Qrup tərəfindən kompensasiya etmək öhdəliyi olmadan açıqlana və ya istifadə edilə bilər. Qrup üçün təmin edilən bütün şəxsi məlumatlar Məxfilik Siyasətimizə uyğun olaraq həll olunacaqdır.
Bu Sayt və Məzmun yalnız Qrupun mövcud xidmətlərini reklam etmək məqsədi ilə nümayiş etdirilir. Bu Sayta nəzarət və idarəçilik Qrup tərəfindən onun İsveçrədəki ofislərindən həyata keçirilir. Bu Sayta giriş əldə etdiyiniz yurisdiksiyanın qanunlarına əməl etmək məsuliyyəti daşıyırsınız və razılaşırsınız ki, bu qanunlara zidd bir şəkildə bu Saytdakı məlumatlara daxil olmayacaq və ya onlardan istifadə etməyəcəksiniz. Bu Şərtlər və Müddəalar və Sizin bu Saytdan istifadəniz İsveçrənin qanun ziddiyyəti qaydaları və beynəlxalq sazişlər, xüsusən də 11 aprel 1980 tarixli Malların Beynəlxalq Satışı ilə bağlı Vyana Konvensiyası istisna olmaqla, İsveçrənin müvafiq qanunlarına əsasən tənzimlənəcək. Bu Şərtlər və Müddəalar çərçivəsində hər hansı hüququ təmin edə bilməməyimiz Şərtlər və Müddəaların hər hansı bəndindən imtina edilməsi demək deyil.
Aşağıdakı bəndin şərtlərinə əsasən, bu Şərtlər və Müddəalara aid olan və ya bu Sayt ilə bağlı istənilən iddia və ya ziddiyyət arbitraj yolu ilə həll ediləcəkdir. Arbitrin qərarı tərəflər üçün məcburidir. Müvafiq qanunvericiliklə yol verilən maksimum həddə birləşdirilmiş və ya digər növ arbitraj araşdırması olmasından asılı olmayaraq heç bir arbitraj hazırki Şərtlər və Müddəalara əsasən hər hansı digər tərəflə bağlı arbitraja birləşdirilə bilməz.
Yalnız ABŞ-da: ABŞ daxilində bu Şərtlər və Müddəalar ilə bağlı və ya bu Saytla əlaqəli hər hansı iddia və ya ziddiyyətlər (Qrup tərəfindən istənilən müddəa istifadəsi istisna olmaqla) Amerika Arbitraj Birliyinin hazırda idarəsinə əsaslanan arbitraj yolu ilə həll ediləcəkdir. Arbitraj məkanı Dallas, Texas olacaq. Arbitrın qərarı tərəflər üçün məcburidir. Müvafiq qanunvericiliklə yol verilən maksimum həddə birləşdirilmiş və ya digər növ arbitraj araşdırması olmasından asılı olmayaraq heç bir arbitraj hazırki Şərtlər və Müddəalara əsasən hər hansı digər tərəflə bağlı arbitraja birləşdirilə bilməz.
Bu Qayda və Şərtlərin hər hansı bir müddəasının etibarsız olması və ya yerinə yetirilməməsi halında, bu, Qanun və Şərtlərin qalan hissəsinə təsir etməyəcək. Ziddiyyət təşkil edən hər hansı əsasnamə və ya qanundan asılı olmayaraq bu Şərtlər və Müddəalara əsasən, bu Saytın istifadəsindən qaynaqlanan və ya istifadəsi ilə bağlı hər hansı iddia və ya iddia səbəbi bu cür iddia və ya iddia səbəbi meydana çıxdıqdan sonra bir (1) il içərisində sənədləşdirilməli və ya birdəfəlik qadağan edilməlidir. Bu Qayda və Şərtlərdəki bölmə adları yalnız rahatlıq üçündür.
Bu Saytla bağlı hər hansı sual olduğu təqdirdə webmaster@regus.com ünvanında bizə e-poçt göndərin.
Bu Sayt Pathway IP II GmbH (Qrupun üzvü) şirkətinin vebsaytıdır və bu Saytın məzmunu yalnız Pathway IP II GmbH tərəfindən müəyyən edilir. Pathway IP II GmbH İsveçrədə CHE-269.357.217 şirkət nömrəsi ilə qeydiyyata alınıb və qeydiyyatdan keçmiş ofisi Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, İsveçrə ünvanında yerləşir.

Fevral 2020