Modellhus i trä av en bärbar dator

Produktivitet

Den överraskande sanningen om att arbeta hemifrån

Antalet personer som arbetar hemifrån har ökat med 115 procent på ett årtionde, enligt rapporter(1). Men det är inte en modell som passar alla arbetstagare – eller varje arbetsgivare. Matthew Jenkin utforskar för- och nackdelarna, och avslöjar en oväntad slutsats

 

Bär vilka kläder du vill, välj dina egna timmar och pendla aldrig igen – människor som jobbar hemifrån avundas av kontorsarbetare överallt. Att byta kostymen och skrivbordet mot pyjamasen och soffan kan låta bekvämare – men ökar det verkligen produktiviteten?

Rekordmånga människor i USA(2) och Storbritannien(3) arbetar i dagsläget hemifrån, och experterna förutspår att antalet bara kommer att öka. Forskning från konsultföretaget Strategy Analytics som är baserade i Boston har uppskattat att den globala distansarbetskraften kommer att öka från cirka 38,8 procent av alla anställda 2016 till 42,5 procent år 2022(4). En annan undersökning visar att en tredjedel av anställda kommer att arbeta hemifrån inom tio år(5).

Dessa siffror borde inte komma som en överraskning. En undersökning från 2017, som genomfördes av den amerikanska jobbansökningssidan FlexJobs, fann att distansarbetet var den mest eftertraktade förmånen, då 81 procent av anställda valde detta som den typ av arbetsflexibilitet de mest önskar ha(6). Alltfler företag svarar på den växande efterfrågan genom att erbjuda distans- eller hemarbete till anställda. 2017 meddelade Amazon att de skulle anställa 5 000 distansarbetare vid årets slut(7) och Apple lade nyligen upp en jobbannonsering som söker personal som jobbar hemifrån(8).

Större engagemang

Vid första anblicken verkar det finnas starka argument för hemarbetet. En växande mängd forskning tyder på att distansanställda, inklusive hemarbetare, är mer effektiva i sin dagliga roll än personal på kontor. En undersökning från 2014 med arbetare på den kinesisk resesidan Ctrip jämförde produktiviteten hos de anställda som regelbundet arbetade på distans med dem som enbart satt på kontoret. Resultatet var att distansarbetare ringde 13,5 procent fler försäljningssamtal än kontorsarbetarna(9) – det är nästan en hel extradags arbetsvärde. De sade också upp sig hälften så ofta som personalen på kontoret och rapporterade mycket högre arbetstillfredsställelse.

Enligt en undersökning från 2016 med amerikanska distansarbetare känner sig cirka 91 procent av dem som arbetar hemifrån att de är mer produktiva än när de är på ett kontor(10). Dessutom fann en undersökning av Canada Life Group att hemarbetare rangordnade sin produktivitet på 7,7 av 10, jämfört med 6,5 som angavs av dem på kontor med öppen planlösning(11). En ny undersökning från Gallup visade också att de anställda som arbetar hemifrån tre till fyra dagar i veckan är mycket mer benägna att ”känna sig engagerade” och mindre benägna att känna sig ”inte engagerade” än människor som arbetar på kontor varje dag(12).

Brister i systemet

Trots hur bråttom folk har haft att välkomna hemarbete är alla ändå inte övertygade. En undersökning från LSE med mer än 500 anställda och chefer(13) om deras inställning till flexibelt arbete visade att många positiva effekter avtog under tiden. Anställda såg det inte längre som ett privilegium att arbeta hemifrån och började bete sig allt mer som kontorspersonalen och presterade liknande resultat.

Man ansåg att det fanns brist på professionellt stöd från arbetsgivare. Forskningen visade också att kommunikationen med kollegor var dålig och att det fanns begränsad interaktion ansikte mot ansikte. Som en följd av detta blev medarbetarna förargade på sina arbetsgivare för att eventuellt hämma deras yrkesutveckling och kände sig mindre lojala mot företaget.

Det stöder denna typ av forskning att stora företag som IBM och Yahoo båda har omvänd distanspolicy, då de märkt att produktivitet fallit på grund av detta(14).

En del av problemet med att arbeta hemifrån är att det inte förändrar den mänskliga psykologin i grunden. Om du är en oproduktiv person på kontoret är det osannolikt att det förändras om du jobbar hemifrån – där det finns många andra distraktioner, oavsett om det är tv:n, hushållsarbeten eller en halväten ostkaka i kylskåpet. Du behöver fortfarande taktik och strategier för att hjälpa dig att arbeta effektivt.

Faktum är att deltagarna i en undersökning av Regus från 2017 rapporterade att arbetet hemifrån gjorde att de kände sig ensamma och utan samspel med andra yrkesverksamma. Istället tömde de kylskåpet och blev irriterade av familjemedlemmar som förde väsen.

En kvinna som glatt jobbar hemma

Emedan din produktivitet kanske ökar när du arbetar hemifrån, så kanske gör likväl din känsla av isolering och ensamhet det

 

Gemensamma utrymmen

Kanske behövs det en arbetsutrymmeslösning som bibehåller distansarbetets höga produktivitet, men som eliminerar soffan. Det är ingen överraskning att allteftersom distans- och hemarbetet har ökat, så har likväl behovet av coworkingplatser där medlemmar kan samarbeta och bygga nätverk med likasinnade människor det. År 2017 fanns det 15 500 coworkingplatser globalt(15). Det hade då stigit från 12 100 år 2016 och det förväntas hoppa till 18 900 år 2018.

Barnaby Lashbrooke, grundare av den virtuella assistenten Time etc(16), tror att kontoret är långt ifrån inaktuellt och fortfarande är ett produktivt arbetsutrymme för många människor. För sitt eget företag förstod han från början att inte alla de anställda skulle fungera som bäst hemifrån, varmed han gjorde det valfritt. Han menar att vissa verksamheter och anställda har varit för snabba med att arbeta hemifrån, utan att verkligen överväga om det passar deras karaktär.

”Hemarbetet ska skräddarsys för varje individ”, säger han. ”Om du framtvingar hemarbete för alla, utan att göra några bedömningar, löper du risken att sätta människor som behöver energi och mänsklig interaktion i en isolerad silo och det fungerar då kanske inte så bra.”

En av de största utmaningarna för hemarbetare är helt enkelt att hitta möjligheter till social interaktion. Kudzi säger att kontorsmiljön – oavsett om den utgörs av ett traditionellt kontor eller ett coworkingsutrymme – fortfarande toppar listan när det kommer till att underlätta för möten och knyta viktiga kontakter.

”Dessa stunder då man väntar på att kaffet kokar är ofta ögonblick då informell coaching äger rum. Det är också där du lär dig om saker som händer i företaget,” säger hon. ”Jag tycker att en del av arbetet på kontoret är viktigt och även om du arbetar för dig själv, så är det viktigt att du tar lite tid när du är runt andra människor och kan få några informella meningsutbyten.”

Hitta en balans

Trots det behöver vi inte kasta ut begreppet hemarbete helt och hållet – i stället handlar det om att hitta en balans. En idé är att använda ett gemensamt kontorsutrymme för möten och arbete som har specifika deadlines, och använda hemarbetet för mera kreativa uppgifter eller arbete som man gör bäst ensam.

Psykologiskt hjälper det att sluta tänka på hemarbete som annorlunda än att arbeta på ett kontor. Judy Heminsley, grundare av livsstilsbloggen All Things Bright & Good (Alla lysande och goda ting) och författare till Work from Home (Arbeta hemifrån) säger att många hemarbetare tycker att det är svårt att ruska på nio-till-fem-rutinerna inledningsvis, så för dem kan det vara enklare att hålla den strukturen på plats i början.

”Många människor som jag har pratat med har sagt att det har tagit dem några år för att göra sig av med nio-till-fem-rutinen,” förklarar hon. ”Människor har haft den sedan den industriella revolutionen, så det har blivit en social vana. När du börjar arbeta på distans måste du bygga upp förtroendet som krävs själv.”

För att hemarbetare ska vara så produktiva som möjligt borde det finnas en tydlig struktur för dagen – egentligen oavsett var du är baserad, säger affärshandledaren Ruth Kudzi. ”Du måste schemalägga dina uppgifter och du måste ta regelbundna raster. Du måste fokusera på en sak i taget,” berättar hon. ”Du behöver inte hålla fast vid kontorstiderna, men du måste bestämma när du är som mest produktiv och vara disciplinerad.”

 


Matthew Jenkin är en brittisk frilansjournalist och tidigare redaktör för Guardian Careers, tidningen Guardians webbplats för människor som söker jobb eller vill byta karriär

Källor:

(1) https://www.flexjobs.com/2017-State-of-Telecommuting-US/

(2) http://money.cnn.com/2017/06/21/pf/jobs/working-from-home/index.html

(3) https://www.tuc.org.uk/news/home-working-fifth-over-last-decade-tuc-analysis-reveals

(4) https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-release/2016/11/09/the-global-mobile-workforce-is-set-to-increase-to-1.87-billion-people-in-2022-accounting-for-42.5-of-the-global-workforce#.Wv28O0gvw2w

(5) https://www.inc.com/suzanne-lucas/survey-most-companies-lack-a-telecommuting-policy-heres-how-to-get-yours-started.html

(6) https://www.cnbc.com/2018/01/04/the-top-25-companies-that-will-let-you-work-from-anywhere.html

(7) https://www.cnbc.com/2017/04/17/amazon-is-hiring-5000-remote-workers-this-year–but-theres-a-catch.html

(8) https://www.apple.com/jobs/us/aha.html

(9) https://hbr.org/2014/01/to-raise-productivity-let-more-employees-work-from-home

(10) https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#32fb739e6663

(11) http://autotime.co.uk/homeworkers-more-productive-than-office-based-staff/

(12) https://www.nytimes.com/2017/02/15/us/remote-workers-work-from-home.html

(13) http://etheses.lse.ac.uk/3349/

(14) https://www.forbes.com/sites/carolkinseygoman/2017/10/12/why-ibm-brought-remote-workers-back-to-the-office-and-why-your-company-might-be-next/#6350779316da

(15) https://www.statista.com/statistics/554273/number-of-coworking-spaces-worldwide/

(16) https://web.timeetc.co.uk/virtual-assistant/index.php?kw=a%2520personal%2520assistant&ref=Google-1&gclid=EAIaIQobChMI6qne4b6N2wIVA_hRCh2CeQ8vEAAYASAAEgJNMfD_BwE