Betingelser og vilkår for bruk

Betingelser og vilkår for bruk

Hvis du bruker eller blar gjennom dette nettstedet («nettstedet») eller noen av nettstedene («konsernettstedene») til International Workplace Group plc-konsernet («konsernet»), erkjenner du at du har lest, forstått og samtykket i å være bundet av disse betingelsene og vilkårene samt alle gjeldende lover og regler. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av disse betingelsene og vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet. Vi kan endre disse betingelsene og vilkårene når som helst og uten forvarsel, så vi foreslår at du jevnlig kommer tilbake til denne siden for å lese gjennom betingelsene og vilkårene. Ved å bruke dette nettstedet etter at vi har kunngjort endringer, samtykker du i å godta disse endringene uansett om du faktisk har sett gjennom dem eller ikke.
Les gjennom retningslinjene for personvern og retningslinjene for informasjonskapsler, som også gjelder besøket ditt på dette nettstedet.
Alt materiale, inkludert bilder, detaljer, data, illustrasjoner, utforminger, ikoner, fotografier, videoklipp, tekst, programvare, grafikk, skript, logoer og annet materiale som er en del av dette området (samlet kalt «innholdet»), tilhører utelukkende (enten direkte eller indirekte) konsernet og/eller innholdsleverandører. Innholdet er beskyttet gjennom opphavsrett, varemerker, servicemerker, varemerkeutforming og andre åndsverksmessige rettigheter for konsernet. Eventuelle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i vilkårene og betingelsene, er reservert for konsernet.
Eventuelle konsernmerker, logoer og design som vises på noen av konsernets nettsider, er de eksklusive varemerkene og servicemerkene (enten direkte eller indirekte) av konsernet. Det verken gis eller tildeles til deg lisens til eller rett i slike merker, logoer og design og andre eiendomsrettigheter til konsernet. ​
Alle andre varemerker og servicemerker som vises på noen av webområdene til konsernet, men som ikke eies av konsernet, tilhører de respektive eierne.
Dette området og innholdet på det kan bare brukes til personlige, ikke-kommersielle formål. All annen bruk av området eller innholdet på det er strengt forbudt, inkludert, uten begrensning, endring, fjerning, sletting, overføring, publisering, distribusjon, proxy-bufring, lasting, utlegging, omfordeling, relisensiering, salg, duplisering, republisering eller annen spredning uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra konsernet eller eieren. Du kan ikke bruke rammeteknikker til å legge ved eventuelle varemerker eller logoer for konsernet eller bruke metakoder eller annen skjult tekst uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse. Du kan ikke legge ut koblinger til området uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse. Bruk av søkemotorer, -roboter og lignende verktøy for innhenting og uttrekk av data er strengt forbudt.
Du kan vise og skrive ut en kopi av innholdet som vises på området, og laste ned en kopi av innhold som er ment for nedlasting, til personlig bruk.Du kan imidlertid ikke endre innholdet på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, fjerning og endring av eventuelle merknader om opphavsrett eller andre eierskapsmerknader. Rettigheter, eiendomsrett og interesser i forbindelse med innholdet overføres ikke til deg hvis du kopierer eller laster ned materialet. Informasjonen på dette området er gratis og bare ment som informasjon, og den oppretter ikke et forretningsmessig eller profesjonelt serviceforhold mellom deg og konsernet.
Du samtykker i å bare bruke området til lovlige formål. Du har ikke lov til å legge ut eller overføre til området ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, plagsomt, ærekrenkende, vulgært, obskønt, bespottelig, hatefullt materiale, eller annet materiale som kan føre til sivil eller kriminell rettsforfølgelse i henhold til loven. Vi kan legge frem alt innhold eller elektronisk kommunikasjon av hvilken som helst type (inkludert din profil, e-postadresse og annen informasjon) (1) for å etterkomme alle juridiske, lovmessige eller statlige forespørsler, (2) hvis fremleggingen er nødvendig eller passende for drift av området, eller (3) for å beskytte rettighetene eller eiendomsretten til konsernet, tilknyttede selskaper og deg selv.
Konsernet gjør rimelige forsøk på å levere nøyaktig og oppdatert informasjon, men vi garanterer ikke at all informasjon på dette området er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, aktuell eller feilfri, eller at området vil være uten virus. Vi er heller ikke ansvarlige for eventuelle feil eller utelatelser på dette området. Selv om vi kan endre innholdet, gjøre forbedringer på området eller korrigere eventuelle feil eller utelatelser når som helst og uten forvarsel, er vi ikke forpliktet til å gjøre det. Vi vil forsøke å oppdatere informasjonen så fort som mulig, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter. All bruk av informasjonen på dette området skjer på egen risiko, og konsernet er ikke ansvarlige for eventuelle tap av data, tapte inntekter eller andre skader eller tap som oppstår som et resultat av bruk av dette området.
Koblinger på dette området kan føre til tjenester eller områder som ikke styres eller drives av konsernet. Vi tilbyr disse koblingene av praktiske årsaker og som informasjon for deg. Koblinger er ikke en anbefaling av området eller tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for andre områder eller tjenester. All bruk av områder eller tjenester som det finnes koblinger til på dette området, skjer på egen risiko.
Området og innholdet på det leveres av konsernet "som det er" og "som tilgjengelig" uten noen direkte eller indirekte fremstillinger eller garantier av noe slag. Konsernet fraskriver seg uttrykkelig alle direkte og indirekte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte garantier om salgbarhet, egnethet for bestemte formål, eiendomsrett og ikkeovertredelser. Under ingen omstendigheter vil konsernet være erstatningsansvarlig overfor noen part for eventuelle direkte, indirekte, straffemessige, tilfeldige, kompensasjonsmessige, spesielle, følgesmessige skader eller andre typer skader, tap av data, inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom, forretningsavbrudd eller tap av programmer eller data, som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med dette området, alle områder eller tjenester som det er koblinger til på dette området, eller eventuell kopiering, visning og bruk av slike områder eller tjenester, uavhengig av de juridiske teoriene som kravet er basert på, selv om konsernet er blitt informert om muligheten for slike skader, inkludert, uten begrensning, skader som skyldes feil, utelatelser, virus, forsinkelser eller avbrudd i driften eller servicen, uavhengig av årsak. Konsernet er ikke ansvarlige for tap eller skader som oppstår som et resultat av eller i tilknytning til webområder for tredjepart eller innholdet på disse, som du får tilgang til via dette området, din bruk av dette området eller din bruk av utstyr eller programvare i forbindelse med dette området.
Enkelte lover tillater ikke begrensninger for indirekte garantier eller utelatelse eller begrensning av enkelte skader. Hvis disse lovene gjelder for deg, kan det hende at noen av eller alle fraskrivelsene, utelatelsene eller begrensningene ovenfor ikke gjelder, men ansvaret vil være begrenset i høyest mulig grad i henhold til loven.
Du samtykker i å holde konsernet skadesløs i forbindelse med eventuelle krav, søksmål, etterspørsler, tap eller skader fra tredjepart (inkludert advokatsalærer og -kostnader) som fremmes på grunn av eller i tilknytning til dine brudd på disse betingelsene og vilkårene, din bruk av området eller dine brudd på eventuelle rettigheter for tredjepart.
Konsernet forbeholder seg retten til å søke alle tilgjengelige rettsmidler i henhold til loven og juridiske rettigheter når det gjelder brudd på disse betingelsene og vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å sperre tilgang fra en bestemt IP-adresse.
All tilbakemelding, ideer og andre forslag du sender via dette området, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-eiendomsbeskyttet informasjon, og denne informasjonen kan fremlegges eller brukes av konsernet til alle formål, uten forpliktelser til å gi deg kompensasjon. Alle personlige data som overleveres til konsernet, vil bli håndtert i henhold til våre retningslinjer for personvern.
Området og innholdet vises utelukkende for å fremme konsernets tilgjengelige tjenester. Dette området styres og drives av konsernet fra kontorene i Sveits. Du har ansvaret for å overholde lovene i rettsområdet du får tilgang til området fra, og du samtykker i at du ikke vil få tilgang til eller bruke informasjonen på området på måter som bryter slike lover. Disse vilkårene og bruken av dette nettstedet blir styrt av de gjeldende lovene i Sveits, under unntakene i de sveitsiske reglene om lovkonflikter og internasjonale traktater, særlig Wien-konvensjonen om internasjonalt salg av varer datert 11. april 1980. Hvis vi ikke overholder rettigheter i henhold til disse betingelsene og vilkårene, vil det ikke bli regnet som en frafallelse av noen betingelser eller vilkår i disse betingelsene og vilkårene.
Med forbehold om følgende klausul vil eventuelle krav eller strid knyttet til disse vilkårene og betingelsene eller relatert til denne nettsiden, bli avgjort ved voldgift. Beslutningen til megleren vil være bindende for partene. I høyest mulig grad i henhold til gjeldende lov vil ingen megling bli slått sammen med en megling som involverer andre parter, i forbindelse med disse betingelsene og vilkårene, uansett om det er gjennom felles meglingsmøter eller på andre måter.
Kun for USA: Eventuelle krav eller tvister tilknyttet disse betingelsene og vilkårene eller i forbindelse med dette området (med unntak av påbudsvern ansøkt av konsernet) i USA vil bli avgjort ved megling i henhold til gjeldende regler i American Arbitration Association (den amerikanske meglingsforeningen). Stedet for meglingen vil være Dallas, Texas. Beslutningen til megleren vil være bindende for partene. I høyest mulig grad i henhold til gjeldende lov vil ingen megling bli slått sammen med en megling som involverer andre parter, i forbindelse med disse betingelsene og vilkårene, uansett om det er gjennom felles meglingsmøter eller på andre måter.
Hvis det besluttes at noen bestemmelser i disse betingelsene og vilkårene er ugyldige eller ikke rettskraftige, vil ikke denne beslutningen ha innvirkning på resten av betingelsene og vilkårene. Uavhengig av vedtekter eller lover som sier det motsatte, må eventuelle krav eller søksmål som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med bruk av dette området eller under disse betingelsene og vilkårene, anmeldes innen ett (1) år etter at slike krav eller søksmål oppstår, ellers kan de ikke anmeldes. Avsnittsoverskriftene i disse betingelsene og vilkårene brukes av praktiske årsaker.
Hvis du har noen spørsmål angående dette nettstedet, kan du sende en e-postmelding til webmaster@regus.com
Dette nettstedet er nettstedet til Pathway IP II GmbH (medlem av konsernet), og innholdet på dette nettstedet bestemmes utelukkende av Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH er registrert i Sveits med firmanummer CHE-269.357.217 og hovedkontoret ligger på Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Sveits.

Februar 2020