Ҷавоби мо ба COVID-19

Шарт ва шароитҳои истифода

Шарт ва шароитҳои истифода

Бо истифодабарӣ ёки дидани веб-сомонаи мазкур ("веб-сомона") ёки веб-сомонаҳои ("Веб-сомонаҳои Гурӯҳ) дигари дилхоҳи гурӯҳи IWG PLC ("Гурӯҳ"), шумо тасдиқ мекунед, ки Шартҳо ва шароитҳои зерин, ҳамчунин ҳамаи қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаро хондед, фаҳмидед ва бо онҳо розиед. Агар шумо бо Шартҳои мазкур розӣ набошед, шумо набояд Сомонаи мазкурро истифода баред. Мо метавонем Шартҳои мазкурро дар вақти дилхоҳ ва бе огоҳкунии пешакӣ тағйир диҳем, барои ҳамин барои шинос шудан бо Шартҳои мазкур гоҳ-гоҳ ба саҳифаи мазкур ташриф оварданро тафсия медиҳем. Бо истифодабарии сомонаи мазкур баъд аз оне, ки мо ягон тағйиротро интишор кунем, шумо барои қабул кардани тағйиротҳои мазкур новобаста аз оне, ки дарҳақиқат шумо онро дидед, розӣ мешавед.
Лутфан Сиёсати махфият ваСиёсати Cookie-ро, ки ҳамчунин ба ташрифи шумо ба Сомонаи мазкур татбиқ карда мешаванд, бубинед.
Ҳамаи маводҳо, аз он ҷумла тасвирҳо, тафсилот, маълумотҳо, ороиш, дизайнҳо, нишонаҳо, суратҳо, видеоклипҳо, матн, таъминоти барномавӣ, графика, ссенарий, логотипҳо ва дигар маводҳо, ки қисми сомонаи мазкур мебошад (дар ҳамҷоягӣ «Мундариҷа» номида мешавад), мулки танҳо (бевосита ё бавосита) Гурӯҳ ва/ёки дастраскунандагони контент мебошад. Мундариҷа бо ҳуқуқҳои муаллифӣ, аломатҳои молӣ, аломатҳои хизматрасонӣ, стили фирмавӣ ва дигар ҳуқуқҳои моликияти зенҳӣ ёки ҳуқуқҳои моликиятии ба Гурӯҳ тааллуқдошта ҳифз карда шудааст. Ҳамаи ҳуқуқҳои айнан дар Шартҳо нишондоданашуда, ба Гурӯҳ тааллуқ доранд.Ҳамаи аломатҳои молӣ, логотипҳо ва дизайнҳои Гурғҳ, ки дар сомонаҳои дилхози Гурӯҳ пайдо мешаванд, аломати мол ва аломатҳои хизматрасонии (бевосита ё бавосита) истисноии Гурӯҳ мебошад. Ба шумо ягон литсензияҳо ёки ҳуқуқҳо ба аломатҳо, логотипҳо ва суратҳо, ҳамчунин ҳуқуқҳои моликияти дигари Гурӯҳ пешниҳод карда намешаванд. Ҳамаи нишонҳои молӣ ва нишонҳои хизматрасонӣ, ки дар веб сомонаҳои дилхоҳи гурӯҳ пайдо мешаванд, моликияти соҳмбони мувофиқи онҳо мебошад.
Сомонаи мазкур ва Мундариҷаи он танҳо барои истифодабарии шахсии ғайритиҷоратии шумо истифода бурда шуданаш мумкин аст. Истифодабараии дилхоҳи Сомона ёки Контент қатъиян манъ аст, аз он ҷумла, бе маҳдудият, тағйирдиҳӣ, несткунӣ, интиқол, интишор, паҳнкунӣ, кеширонии прокси, боркунӣ, интишор, аз нав тақсимкунӣ, литсензиронии такрорӣ, нусхабардорӣ, аз нав чопкунӣ ёки иттилооти дигари дилхоҳ, паҳнкунии дигар бе иҷозати хаттии Гурӯҳ ёки соҳиб. Шумо наметавонед ягон усули кадркуниро барои замиманамои ягон нишонаҳои молӣ ёки логотипҳои Гурӯҳ, ҳамчунин истифодабарии метатегҳо ёки дигар матни пинҳониро бе розигии пешакии хаттии мо истифода баред. Шумо наметавонед истинодҳо ба сомонаро бе розигии хаттии мо ҷой кунед. Истифодабарии анкабутҳо, роботҳо ёки асбобҳои монанд барои ҷамъкунӣ ва баровардани маълумотҳо қатъиян манъ аст.​ 

Шумо нусхаи Муҳтавои дар сомона инъикосшавандаро дида ва чоп карда, нусхаи дилхоҳи Муҳтавои барои боркунӣ таъингардидаро танҳо барои истифодаи шахсӣ бор карда метавонед, вале Муҳтаворо бо ягон усул, аз он ҷумла, вале бе маҳдудият, огоҳиҳо дар бораи ҳуқуқҳои муаллифӣ ё ки дигар ҳуқуқҳои моликият нест карда ё ки тағйир дода наметавонед. Ҳуқуқҳо, сарлавҳа ё ки шавқмандӣ нисбати Муҳтаво ба Шумо бо роҳи нусхабардорӣ ё ки боргирӣ кардани мавод дода намешаванд. Иттилооти дар Сомонаи мазкур пешниҳодгардида ройгон ва танҳо бо мақсадҳои иттилоотӣ пешниҳод карда мешавад ва муносибатҳои корӣ ё ки касбиро байни шумо ва Гурӯҳ намеофарад.
Шумо барои истифодабарии Сомона танҳо дар мақсадҳои қонунӣ розӣ мешавед. Ба шумо интишор кардан ёки Сомона ёки тавассути Сомона интиқол додани маводҳои дилхоҳи ғайриқонунӣ, зараровар, таҳдидкунанда, дашномдиҳанда, туҳматӣ, вулгарӣ, ношоён ёки маводҳои дигари дилхоҳ, метавонанд ба ҷавобгарии шаҳрвандӣ ё ҷиноӣ мувофиқи қонун оварда расонида метавонанд, манъ аст. Мо метавонем контент ёки паёмҳои электронии дилхоҳро (аз он ҷумла профил, суроғаи почтаи шумо ва дигар иттилоотро) кушода метавонем (1) барои қонеъгардонии қонуни дилхоҳ ёки дархости ҳукумат; (2) агар кушодан барои кори Сомона зарур ё мувофиқи мақсад бошад; ёки (3) барои ҳифзи ҳуқуқ ёки моликияти Гурӯҳ, филиалҳои он ё шумо зарур бошад.
Гурӯҳ барои пешниҳод намудани иттилооти саҳеҳ ва мубрам кӯшиш мекунад, вале мо кафолат намедиҳем, ки иттилооти дилхоҳҳи дар Сомонаи мазкур мавҷудбуда, саҳеҳ, пурра, боэътимод, мубрам ва бе хатогӣ бошад ёки дар Сомона вирусҳо намбошад. Мо ҳамчунин барои хатогиҳо ёки ноқисиҳо дар Сомонаи мазкур ҷавобгӯ намебошем. Аммо мо Мундариҷаро тағйир дода, ба Сомона беҳтариҳоро ворид карда ёки хатогиҳои дилхоҳро дар вақти дилхоҳ ва бе огоҳии пешакӣ ислоҳ карда тавонем ҳам, мо барои инро кардан ӯҳдадор намебошем. Мо сари вақт иттилоотро нав хоҳем кард, вале барои носаҳеҳиҳои дилхоҳ ӯҳдадор шуда наметавонем. Истифодабарии дилхоҳи иттилооти дар Сомонаи мазкур пешниҳодгардида аз ҷониби шумо, ҳатман барои хавфи шумо амалӣ карда мешавад ва Гурӯҳ барои гумшавии маълумотҳо, фоидаи аз даст додашуда ёки дигар зарарҳои дар натиҷаи аз ҷониби шумо истифода бурда шудани Сомонаи мазкур ӯҳдадорӣ надорад.
Истинодҳо дар Сомонаи мазкур метавонанд ба хизматрасониҳо ё сомонаҳо баранд, ки аз ҷониби Гурғҳ назорат ва идора карда намешаванд. Мо истинодҳои мазкурро барои қулайӣ ва иттилооти шумо пешниҳод мекунем. Истинодҳо маъқулдонии сомона ёки хизматрасонӣ намебошанд. Мо барои сомона ё хизматрасониҳои дигар ӯҳдадорӣ надорем. Истифодабарии дилхоҳи сомона ёки сайт аз ҷониби шумо, ки ба онҳо Сомонаи мазкур истинод мекунад, танҳо бо хатари шумо амалӣ карда мешавад.
Сомонаи мазкур ва муҳтавои он аз ҷониби гурӯҳ "чӣ тавре ки ҳаст" ва "чӣ тавре ки дастрас аст" бе ягон ариза ё ки кафолатҳои дилхоҳ, айнан ё ки дарназардошташуда пешниҳод карда мешаванд. Гурӯҳ аз кафолатҳои айнан ё ки фикркардашаванда, аз он ҷумла, вале бе маҳдудкунӣ, кафолатҳои дарназардошташудаи мутобиқат барои мақсади муайян, ҳуқуқи моликият ё ки вайрон нашудани ҳуқуқҳоро намедиҳад. Дар ягон ҳолат гурӯҳ дар назди ягон ҷониб барои зарарҳои бевосита, билвосита, ҷаримавӣ, тасодуфӣ, ҷубронӣ, махсус ё ки дигари дилхоҳ, гумшавии маълумотҳо, даромад ё ки фоида, гумшавӣ ё ки зарарбинии моликият, тиҷорат, таваққуф ё ки гумшавии барномаҳо ё маълумотҳои тавассути сомонаи мазкур ба миён меомада, ё ки нусхабардорӣ, инъикос ё ки истифодашавии дилхоҳи онҳо, новобаста аз ҳолати ҳуқуқӣ, ки аз он талаб асос гирифтааст, ҷавобгӯ намебошад, ҳатто агар гурӯҳ дар бораи имконияти чунин зарарҳо хабардор карда шуда бошад ҳам, аз он ҷумла, зарарҳои дилхоҳи дар натиҷаи хатогии дилхоҳ, вирус, пасисаркунӣ, таваққуф дар кор ё ки хизматрасонӣ бевосита аз сабаб. Гурӯҳ барои зарарҳо ё ки зиёне, ки дар натиҷа ё ки бо ягон роҳ бо веб-сомонаҳои дилхоҳи беруна ё ки муҳтавои он вобастабуда, ки дастрасӣ ба онҳо тавассути истинодҳо дар ин сомона амалӣ карда мешаванд, аз ҷониби шумо истифода шудани ин сомона ё ки таъминоти барномавии дилхоҳ бо ин сомона ӯҳдадор намебошад.

Баъзе қонунҳо ба маҳдудкунии кафолатҳои дарназардошташударо ёки истиснонамоӣ ёки маҳдудкунии зарарҳои муайян иҷозат намедиҳанд. Агар қонунҳои мазкур ба шумо татбиқ карда шаванд, радкуниҳо аз ҷавобгарии баъзе ёки ҳамаи дар боло овардашуда, истисноҳо ёки маҳдудиятҳо татбиқ карда шуда наметавонад, вале ӯҳдадорӣ бояд дар дараҷаи баландтарини аз ҷониби қонун иҷозатдодашуда маҳдуд карда шавад.
Шумо барои озод кардан ёки маҳдудкунии Гурӯҳ аз даъвоҳо, ҳаракатҳо, талабкуниҳои зарарҳои ҷонибҳои сеюм (аз он ҷумла ҳаққи қалам ва хароҷотҳои адвокатҳо), ки дар натиҷа ёки дар алоқамандӣ аз сабаби вайрон карда шудани Шартҳои истифодабарии сомонаи мазкур аз ҷониби шумо ёки вайроншавиҳои шахсони сеюм ба миён омада розӣ мешавед.
Гурӯҳ ҳуқуқи дастраскунии ҳамаи воситаҳои ҳимояи ҳуқуқии аз рӯи қонун ва адолат дастрасбударо дорад, дар ҳолати вайроншавии Шартҳои мазкр, аз он ҷумла, ба ғайр аз ҳамаи мн, ҳуқуқи мамнӯъкуни дастрасӣ аз IP суроғаи муайян.
Ҳамаи фикру ақидаҳо, ғояҳо ва дигар пешниҳодҳои аз ҷониби шумо тавассути Сомонаи мазкур пешниҳодгардида, ҳамчунин номахфӣ ва моликият набуда баҳогузорӣ карда мешавад ва метавонад аз ҷониби Гурӯҳ барои мақсадҳои дилхоҳ, бе ягон ӯҳдадорӣ оиди ҷуброн ба шумо кушода ва истифода шуда метавонанд. Ҳамаи маълумотҳои шахсии ба Гурӯҳ пешниҳодкардашуда, мувофиқи Сиёсати махфияти мо коркард карда мешаванд.
Сомонаи мазкур ва мундариҷаи он танҳо бо мақсади пешбурди хизматрасониҳои дастраси Гурӯҳ инъикос карда мешаванд. Сомонаи мазкур аз ҷониби Гурӯҳ аз идораҳои ӯ дар Швейтсария назорат ва идора карда мешавад. Шумо барои риояи қонунҳои юрисдиксия, ки аз он дастрасӣ ба сомонаи мазкурро амалӣ мекунед, ӯҳдадор мебошед ва шумо бо он розӣ мешавед, ки шумо бо мақсади вайронкунии чунин қонунҳо ба иттилоот дар сомона дастрасӣ нахоҳед дошт ва онро истифода нахоҳед бурд. Шартҳо ва шароитҳои мазкур ва истифода бурдани шудани Сомонаи мазкур аз ҷониби шумо аз ҷониби қонунҳои амалкунандаи Швейтсария танзим карда мешавад, таҳти истиснои Қонуни низоии Швейтсария ва байналхалқӣ, ҳамчун қисми Конвенсияи Вена оиди Савдои байналхалқии Молҳо аз 11 апрели соли 1980. Ноқобилии мо нисбати таъмини риояди ягон ҳуқуқҳо мувофиқи Шартҳо ва қоидаҳои мазкур радкунии аз ягон шартҳо ва қоидаҳои Шартҳои мазкур намебошад.

Бо назардошти банди оянда даъвоҳо ёки гуногунфаҳмиҳои дилхоҳи бо Шартҳои мазкур алоқаманд ёки ба Сомонаи мазкур муносибатдошта, аз ҷониби арбитраж танзим карда мешавад. Қарори арбитр барои ҷонибҳо ҳатмӣ мебошад. Дар ҳаҷми максималии имконпазир, ки аз ҷониби қонунгузории роҳдодашаванда татбиқ карда мешавад, ягон арбитраж ба арбитраж бо иштирок ягон ҷониби дигар, ки ба амали Шартҳои мазкур алоқаманд мебошад, хоҳ он баррасӣ дар тартиби арбитражӣ, хоҳ бо таври дигар бошад, ҳамроҳ карда намешавад.

 

Танҳо дар Иёлоти Муттаҳида: даъвоҳо ёки нофаҳмиҳои бо Шартҳои мазкур алоқаманд ёки ба Сомонаи мазкур тааллудошта (бо истиснои таъқиқи судии аз ҷониби Гурӯҳ дархостгардида) дар Иёлоти Муттаҳида, аз ҷониби арбитраж мувофиқи қоидаҳои дар он лаҳза амалкунандаи Ассотсиатсияи Арбитражии Амрико ба танзим дароварда мешаванд. Арбитраж дар Даллас, Техас ҷойгир мешавад. Қарори арбитр барои ҷонибҳо ҳатмӣ мебошад. Дар ҳаҷми максималии имконпазир, ки аз ҷониби қонунгузории роҳдодашаванда татбиқ карда мешавад, ягон арбитраж ба арбитраж бо иштирок ягон ҷониби дигар, ки ба амали Шартҳои мазкур алоқаманд мебошад, хоҳ он баррасӣ дар тартиби арбитражӣ, хоҳ бо таври дигар бошад, ҳамроҳ карда намешавад.

Агар муайян карда шавад, ки ягон аз қоидаҳои Шартҳои мазкур ғайри қобили амал ёки қувваи қонунӣ дошта бошанд, муқаррароти мазкур ба қисмҳои дигари Шартҳои мазкур таъсир нахоҳад кард. Новобаста аз ягон қонун ёки қонуни баръакс, даъвозои дилхоҳ ёки асосҳо барои даъвоҳои дар алоқамандӣ бо истифода аз сомонаи мазкур ёки мувофиқи шартҳои мазкур ба миён меомада, бояд дар давоми 1 (як) сол баъд аз ба миён омадани чунин даъво ёки сабаби даъво дода шаванд ёки абадан таъқиқ карда мешаванд. Номгӯи қисматҳои Шартҳои мазкур танҳо барои қулайӣ оварда шудаанд.
Ҳангоми ба миён омадани ягон саволи бо сомонаи мазкур алоқаманд, лутфан ба мо ба  суроғаи webmaster@regus.com нависед.
Сомона веб-сомонаи Pathway IP II GmbH (аъзои Гурӯҳ) мебошад ва муҳтавои сомонаи мазкур танҳо аз ҷониби Pathway IP II GmbH муқарар карда мешавад. Pathway IP II GmbH дар Швейтсария таҳти рақами ширкати СНЕ-269.357.217 ба қайд гирифта шудааст ва идораи бақайдгирифташудаи он дар Дамштрассе 19, СН-6300, Зуг, Швейтсария ҷойгир аст.

Феврали 2020