Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy {{term}}. Vui lòng thử lại.
Regus ứng phó với COVID-19
Uy tín nhất
Uy tín nhất
Giá trị cao nhất
Giá trị cao nhất
Chọn
Đã chọn
Xem toàn bộ mô tả
Ẩn toàn bộ mô tả
False

1. Chọn một sản phẩm văn phòng ảo

Một địa chỉ kinh doanh uy tín

Dịch vụ quản lý thư từ

Regus Office Building outside view

Sử dụng không giới hạn tiền sảnh thương gia

Số điện thoại doanh nghiệp có tiếp tân trực

Regus Lounges
Bạn muốn sử dụng Tiền sảnh thương gia?

Chọn Văn phòng ảo hoặc Văn phòng ảo cao cấp

5 ngày sử dụng văn phòng riêng (hoặc không gian văn phòng lưu động) mỗi tháng

Regus Office Space
Bạn muốn có văn phòng riêng hoặc không gian văn phòng lưu động?

Văn phòng ảo cao cấp

Một địa chỉ kinh doanh uy tín

Dịch vụ quản lý thư từ

Sử dụng không giới hạn tiền sảnh thương gia

Số điện thoại doanh nghiệp có tiếp tân trực

5 ngày sử dụng văn phòng riêng (hoặc không gian văn phòng lưu động) mỗi tháng

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
Bạn muốn sử dụng Tiền sảnh thương gia?

Chọn Văn phòng ảo hoặc Văn phòng ảo cao cấp

Regus Office Space
Bạn muốn có văn phòng riêng hoặc không gian văn phòng lưu động?

Văn phòng ảo cao cấp

Tổng quan:

Chương trình địa chỉ chuyên nghiệp của chúng tôi là sản phẩm lý tưởng cho những ai muốn chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh hoặc tăng cường sự hiện diện của mình tại các thành phố hoặc quốc gia khác.

Quyền lợi của bạn:

 • Một địa chỉ kinh doanh uy tín
 • Sử dụng địa chỉ trên tất cả tài liệu của công ty bạn, từ danh thiếp đến các danh sách đăng trên Google/trang web
 • Chúng tôi sẽ quản lý thư từ gửi đến và có thể chuyển thư hoặc chụp thư (với khoản phí thấp)
 • Quản lý tài khoản của bạn và đặt phòng họp và văn phòng thuê theo ngày tại 3000 địa điểm trên toàn thế giới thông qua Ứng dụng của chúng tôi

Một địa chỉ kinh doanh uy tín

Dịch vụ quản lý thư từ

Regus Office Building outside view

Sử dụng không giới hạn tiền sảnh thương gia

Số điện thoại doanh nghiệp có tiếp tân trực

Regus Lounges
Bạn muốn sử dụng Tiền sảnh thương gia?

Chọn Văn phòng ảo hoặc Văn phòng ảo cao cấp

5 ngày sử dụng văn phòng riêng (hoặc không gian văn phòng lưu động) mỗi tháng

Regus Office Space
Bạn muốn có văn phòng riêng hoặc không gian văn phòng lưu động?

Văn phòng ảo cao cấp

Một địa chỉ kinh doanh uy tín

Dịch vụ quản lý thư từ

Sử dụng không giới hạn tiền sảnh thương gia

Số điện thoại doanh nghiệp có tiếp tân trực

5 ngày sử dụng văn phòng riêng (hoặc không gian văn phòng lưu động) mỗi tháng

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
Bạn muốn sử dụng Tiền sảnh thương gia?

Chọn Văn phòng ảo hoặc Văn phòng ảo cao cấp

Regus Office Space
Bạn muốn có văn phòng riêng hoặc không gian văn phòng lưu động?

Văn phòng ảo cao cấp

Tổng quan:

Chương trình Gói dịch vụ Văn phòng Ảo của chúng tôi là sản phẩm được ưa thích nhất của chúng tôi và là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần đảm bảo sự chuyên nghiệp bao gồm địa chỉ kinh doanh và dịch vụ điện thoại toàn diện.

Quyền lợi của bạn:

 • Một địa chỉ kinh doanh uy tín
 • Sử dụng địa chỉ trên tất cả tài liệu của công ty bạn, từ danh thiếp đến các danh sách đăng trên Google/trang web
 • Chúng tôi sẽ quản lý thư từ gửi đến và có thể chuyển thư hoặc chụp thư (với khoản phí thấp)
 • Số điện thoại địa phương và tiếp tân chuyên nghiệp trực tiếp trả lời cuộc gọi bằng tên công ty của bạn
 • Sử dụng miễn phí các tiền sảnh thương gia tại 3000 địa điểm trên toàn thế giới để gặp gỡ mọi người hoặc làm việc vài giờ trong một môi trường chuyên nghiệp
 • Quản lý tài khoản của bạn và đặt phòng họp và văn phòng thuê theo ngày tại 3000 địa điểm trên toàn thế giới thông qua Ứng dụng của chúng tôi

Một địa chỉ kinh doanh uy tín

Dịch vụ quản lý thư từ

Regus Office Building outside view

Sử dụng không giới hạn tiền sảnh thương gia

Số điện thoại doanh nghiệp có tiếp tân trực

Regus Lounges
Bạn muốn sử dụng Tiền sảnh thương gia?

Chọn Văn phòng ảo hoặc Văn phòng ảo cao cấp

5 ngày sử dụng văn phòng riêng (hoặc không gian văn phòng lưu động) mỗi tháng

Regus Office Space
Bạn muốn có văn phòng riêng hoặc không gian văn phòng lưu động?

Văn phòng ảo cao cấp

Một địa chỉ kinh doanh uy tín

Dịch vụ quản lý thư từ

Sử dụng không giới hạn tiền sảnh thương gia

Số điện thoại doanh nghiệp có tiếp tân trực

5 ngày sử dụng văn phòng riêng (hoặc không gian văn phòng lưu động) mỗi tháng

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
Bạn muốn sử dụng Tiền sảnh thương gia?

Chọn Văn phòng ảo hoặc Văn phòng ảo cao cấp

Regus Office Space
Bạn muốn có văn phòng riêng hoặc không gian văn phòng lưu động?

Văn phòng ảo cao cấp

Tổng quan:

Chương trình Gói dịch vụ Văn phòng Ảo của chúng tôi là sản phẩm lý tưởng cho những ai muốn thường xuyên sử dụng văn phòng riêng để làm việc, gặp gỡ khách hàng hoặc phỏng vấn nhưng vẫn chưa sẵn sàng tổ chức một văn phòng làm việc toàn thời gian hoặc văn phòng lưu động.

Quyền lợi của bạn:

 • Một địa chỉ kinh doanh uy tín
 • Sử dụng địa chỉ trên tất cả tài liệu của công ty bạn, từ danh thiếp đến các danh sách đăng trên Google/trang web
 • Chúng tôi sẽ quản lý thư từ gửi đến và có thể chuyển thư hoặc chụp thư (với khoản phí thấp)
 • Số điện thoại địa phương và tiếp tân chuyên nghiệp trực tiếp trả lời cuộc gọi bằng tên công ty của bạn
 • Sử dụng miễn phí các tiền sảnh thương gia tại 3000 địa điểm trên toàn thế giới để gặp gỡ mọi người hoặc làm việc vài giờ trong một môi trường chuyên nghiệp
 • Miễn phí sử dụng không gian văn phòng riêng trong tối đa 5 ngày mỗi tháng để làm việc, gặp gỡ khách hàng hoặc tổ chức phỏng vấn
 • Quản lý tài khoản của bạn và đặt phòng họp và văn phòng thuê theo ngày tại 3000 địa điểm trên toàn thế giới thông qua Ứng dụng của chúng tôi

Bạn đã chọn

Văn phòng ảo

Ẩn tóm tắt