ขออภัย เราไม่พบ {{term}} โปรดลองอีกครั้ง
มาตรการรับมือกับโควิด-19 ของ Regus
น่าเชื่อถือมากที่สุด
น่าเชื่อถือมากที่สุด
คุ้มค่ามากที่สุด
คุ้มค่ามากที่สุด
เลือก
ที่เลือกไว้
ดูคำอธิบายทั้งหมด
ซ่อนคำอธิบายทั้งหมด
False

1. เลือกผลิตภัณฑ์สำนักงานเสมือน

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

Regus Office Building outside view

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

Regus Lounges
ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่

เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

Regus Office Space
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่

สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่

เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

Regus Office Space
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่

สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ภาพรวม:

แผนที่อยู่ระดับมืออาชีพของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่ธุรกิจของตนเองหรือต้องการขยายพื้นที่ทำงานของตนเองในเมืองหรือประเทศอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ของคุณ:

 • ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
 • ใช้ที่อยู่ดังกล่าวบนเอกสารของบริษัทคุณทุกฉบับ ตั้งแต่นามบัตรไปจนถึงการแสดงรายการใน Google/เว็บ
 • เราจะจัดการกับจดหมายของคุณที่ส่งเข้ามาและให้บริการส่งต่อหรือสแกนจดหมาย (มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย)
 • จัดการบัญชีของคุณ ตลอดจนจองห้องประชุมและสำนักงานให้เช่ารายวันใน 3000 สาขาทั่วโลกผ่านแอพของเรา

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

Regus Office Building outside view

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

Regus Lounges
ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่

เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

Regus Office Space
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่

สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่

เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

Regus Office Space
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่

สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ภาพรวม:

แผนสำนักงานเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา และเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งจะรวมบริการที่อยู่ทางธุรกิจและบริการโทรศัพท์ที่ครอบคลุมไว้ด้วย

สิทธิประโยชน์ของคุณ:

 • ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
 • ใช้ที่อยู่ดังกล่าวบนเอกสารของบริษัทคุณทุกฉบับ ตั้งแต่นามบัตรไปจนถึงการแสดงรายการใน Google/เว็บ
 • เราจะจัดการกับจดหมายของคุณที่ส่งเข้ามาและให้บริการส่งต่อหรือสแกนจดหมาย (มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย)
 • หมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่และพนักงานต้อนรับระดับมืออาชีพที่พร้อมให้บริการรับสายในนามบริษัทของคุณตลอดเวลา
 • สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจเพื่อพบปะผู้คนหรือทำงานเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยบรรยากาศแบบมืออาชีพใน 3000 สาขาทั่วโลก
 • จัดการบัญชีของคุณ ตลอดจนจองห้องประชุมและสำนักงานให้เช่ารายวันใน 3000 สาขาทั่วโลกผ่านแอพของเรา

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

Regus Office Building outside view

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

Regus Lounges
ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่

เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

Regus Office Space
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่

สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

Regus Office Building outside view
Regus Lounges
ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่

เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

Regus Office Space
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่

สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ภาพรวม:

แผนสำนักงานเสมือน Plus ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สำนักงานส่วนตัวในการทำงาน พบปะลูกค้า หรือจัดสัมภาษณ์เป็นประจำ แต่ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้สำนักงานหรือ Co-working แบบเต็มเวลา

สิทธิประโยชน์ของคุณ:

 • ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
 • ใช้ที่อยู่ดังกล่าวบนเอกสารของบริษัทคุณทุกฉบับ ตั้งแต่นามบัตรไปจนถึงการแสดงรายการใน Google/เว็บ
 • เราจะจัดการกับจดหมายของคุณที่ส่งเข้ามาและให้บริการส่งต่อหรือสแกนจดหมาย (มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย)
 • หมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่และพนักงานต้อนรับระดับมืออาชีพที่พร้อมให้บริการรับสายในนามบริษัทของคุณตลอดเวลา
 • สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจเพื่อพบปะผู้คนหรือทำงานเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยบรรยากาศแบบมืออาชีพใน 3000 สาขาทั่วโลก
 • ใช้พื้นที่สำนักงานส่วนตัวได้ถึง 5 วันต่อเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อทำงาน พบปะลูกค้า หรือจัดการสัมภาษณ์
 • จัดการบัญชีของคุณ ตลอดจนจองห้องประชุมและสำนักงานให้เช่ารายวันใน 3000 สาขาทั่วโลกผ่านแอพของเรา

คุณได้เลือก

สำนักงานเสมือน

ซ่อนข้อมูลสรุป