Our response to COVID-19

การให้บริการโซลูชันพื้นที่ทำงานที่คล่องตัวสำหรับ IRI

IRI เป็นบริษัทวิจัยตลาดในชิคาโกซึ่งเน้นอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในบรรจุภัณฑ์ (Consumer Packaged Goods - CPG)

โดยจะให้บริการลูกค้าในด้านข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้บริโภค ผู้ซื้อ และตลาดค้าปลีก

การให้บริการโซลูชันพื้นที่ทำงานที่คล่องตัวสำหรับ IRI

IRI ดำเนินงานอยู่ใน 58 ประเทศ โดยที่ 95% ของลูกค้าเป็นบริษัท CPG บริษัทค้าปลีก และบริษัทด้านการดูแลสุขภาพซึ่งติดอันดับ Fortune Global 100

IRI ทำงานร่วมกับ Regus อย่างไร

IRI ทำงานร่วมกับ Regus (ซึ่งเป็นของ IWG) ในระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีพื้นที่สำนักงานพร้อมให้บริการในสาขาต่างๆ ทั้งแบบระยะยาวและแบบระยะสั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้อย่างรวดเร็วในตลาดที่ลูกค้าอยู่และลดต้นทุนในการดำเนินงานลงให้เหลือน้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Chris Caponigri รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์และอาคารสถานที่ระดับโลกของ IRI กล่าวว่า “สำหรับเราแล้ว การมาร่วมงานกับ Regus ถือเป็นส่วนหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของเราเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น วิธีการของ Regus ช่วยให้เราสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถรวมถึงลูกค้า ตลอดจนเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ Regus เข้าถึงกลุ่มผู้ทำงานยุคใหม่ตลอดจนความต้องการของลูกค้าอย่างราบรื่นและคล่องตัวเข้ากันได้ดีกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา ช่วยให้พนักงานของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็วฉับไว อีกทั้งรูปแบบทางธุรกิจของเราก็ยังคงคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเช่นเดิม”


วิธีการของ Regus ช่วยให้เราสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถและลูกค้าให้คงอยู่กับองค์กร ตลอดจนเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Chris Caponigri
รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์และอาคารสถานที่ระดับโลกของ IRI

ความคล่องตัวคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับพื้นที่สำนักงาน

IRI อยู่ในแวดวงธุรกิจมาเป็นเวลา 40 ปี แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เริ่มแสวงหาความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการทำงานสำหรับพนักงานของตนเอง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำให้พนักงานมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ในที่เดิมๆ แต่เริ่มไปทำงานนอกสถานที่ในสำนักงานของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยลูกค้าจำนวนมากก็ต้องการให้ IRI จัดตั้งสำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียงตามสัญญาระยะสั้น

การค้นหาโซลูชันพื้นที่ทำงานใหม่

ด้วยเหตุที่ IRI มีพนักงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ IRI ตระหนักว่าควรลดขนาดและจำนวนที่ตั้งสำนักงานเพื่อช่วยให้ประหยัดต้นทุนการดำเนินงานลง นอกจากนี้ IRI ยังต้องการความคล่องตัวที่มากขึ้นสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น บางโครงการมีระยะเวลาเพียงแค่หกเดือนเท่านั้น ในขณะที่โครงการอื่นๆ ต้องการใช้เพียงแค่ห้องสัมมนาในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ปัจจัยหลักทั้งสองทำให้ IRI เริ่มค้นหาโซลูชันพื้นที่ทำงานใหม่ และในที่สุดก็ได้เลือกใช้บริการของ Regus

Caponigri เสริมว่า “Regus ช่วยให้เราสามารถทุ่มเทกับสิ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเรามากที่สุดได้อย่างเต็มที่ อันได้แก่การบริการลูกค้า การรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร และสร้างความเติบโตให้แก่บริษัท เราสามารถลดได้ทุกที่ที่เราต้องการลด ขยายได้ทุกที่ที่เราต้องการขยาย และจัดตั้งสำนักงานได้ทุกที่ที่ลูกค้าของเราอยู่เป็นเวลาเท่าใดก็ได้ตามที่เราต้องการ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมเห็นว่าไม่มีผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นรายอื่นจะมีขนาดและทรัพยากรที่ตอบสนองความต้องการทั้งหมดเหล่านี้ได้”

ทุกวันนี้ IRI เช่าสำนักงานของ Regus แปดสาขาทั่วสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ ตลอดจนใช้บริการฮอตสปอต WiFi ที่ปลอดภัยของ Regus 60 ล้านจุด รวมถึงพื้นที่ประชุมแบบมืออาชีพ 9,000 แห่งทั่วโลก

ขนาดและความยืดหยุ่นที่ปรากฏให้เห็นจริง

ลูกค้ารายหนึ่งในตลาดภาคธุรกิจด้านบริการได้ร้องขอให้ IRI จัดหาที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่มาเป็นเวลาหนึ่งปี โดยลูกค้าต้องการให้มีทีมงานของ IRI อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อที่จะได้ทุ่มเทกับงานของบริษัทอย่างเต็มที่และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น แต่การค้นหาสำนักงานให้เช่าระยะสั้นเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ผู้ให้เช่าพื้นที่สำนักงานรูปแบบเดิมไม่ยินดีให้ IRI เซ็นสัญญาเป็นเวลาน้อยกว่าสองปี ส่วนผู้ที่ยินดีให้เช่าเป็นเวลาหนึ่งปีก็กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากเป็นจำนวนมากในข้อตกลง Regus เป็นผู้ให้บริการสำนักงานรายเดียวในตลาดขนาดเล็กนี้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ IRI ได้

ซึ่งวิธีการนี้ได้ช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัวและได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย
John Martinez
ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำองค์กรระดับโลกของ IWG

การเพิ่มประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

IRI ยังได้เลือกใช้บริการของ Regus อย่างต่อเนื่องสำหรับความต้องการในระยะที่ยาวนานยิ่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม ความสัมพันธ์ระหว่าง IRI กับ Regus เติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก Regus ยังคงเป็นผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงานที่ยืดหยุ่นรายเดียวซึ่งมีตัวเลือกพื้นที่สำนักงานและตอบสนองความต้องการใช้งานห้องสัมมนาแบบชำระค่าบริการรายครั้งได้ทั้งในพื้นที่เขตเมืองที่หนาแน่น ตลอดจนเมืองขนาดเล็กและทำเลต่างๆ ในย่านชานเมือง

John Martinez ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำองค์กรระดับโลกของ IWG กล่าวว่า “เรามีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับ IRI มาเป็นเวลาหลายปี พวกเขาเข้าใจถึงพลังและประโยชน์ของการจัดการสินทรัพย์ที่ยืดหยุ่น วิธีการของพวกเขาทำให้เกิดความคล่องตัวและได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม”

พื้นที่สำนักงาน

ให้ทีมงานของคุณมีสถานที่สำหรับการทุ่มเททำงาน เจริญก้าวหน้า และเติบโต โดยที่เราจะคอยดูแลทุกสิ่งเอง