រៀបដែល Regus ជួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមជាសកល

ដោយបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1974 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។

នៅឆ្នាំ 2016 ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួន £11,443 លាន។

រៀបដែល Regus ជួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមជាសកល

ក្រុមអាកាសចរណ៍មានមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅ London Heathrow ដែលជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលមមាញឹកបំផុតក្នុងពិភពលោក និងហោះហើរទៅគោលដៅច្រើនជាង 200 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 75។

ការរួមបញ្ចូលគ្នា

នៅខែមករា ឆ្នាំ 2011 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសបានរួមនញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Iberia ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិជាក្រុម (IAG)។ IAG គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាក្រុមធំបំផុតទីបីក្នុងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ថែមទាំងជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាក្រុមធំបំផុតទីពីនៅអឺរ៉ុបផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនទីក្រុងឡុងដ៍ និងជាផ្នែកមួយនៃ FTSE 100 Index។

ការិយាល័យបង់ប្រាក់តាមការប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសមានបុគ្គលិកប្រហែល 45,000 នាក់ទូទាំងពិភពលោក មួយភាគនៃបុគ្គលិកទាំងនោះទទួលខុសត្រូវលើការលក់ជាសកល។ កាលពីមុន ការងារផ្នែកលក់នៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការិយាល័យធម្មតា ប៉ុន្តែតាមរយៈការមកដល់នៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មី វាបានក្លាយជាអាចធ្វើបានក្នុងការធ្វើការពីចម្ងាយ និងមិនត្រូវបានចងភ្ជាប់ជាមួយការិយាល័យ។

ពេលវេលាចេះតែបន្ត ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសបានរកឃើញថា ខ្លួនមានការិយាល័យទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនកើនឡើង រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេស ឌូបៃ សិង្ហបុរី និងទីក្រុងឡុងដ៍ផងដែរ ដែលក្រុមការងារផ្នែកលក់របស់ខ្លួនមិនសូវជាប្រើប្រាស់ការិយាល័យទាំងនោះប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅតែត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់លើការចំណាយការជួលដ៏ថ្លៃដដែល។

ពួកគេបានងាកមករកជំនួយពី Regus – ហើយ Regus បានបង្កើតដំណោះស្រាយ ដែលមានភាពងាយស្រួលខ្លាំង និងមានប្រសិទ្ធភាពលើការចំណាយ។ Regus’ បានស្នើទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសថា Regus អាចផ្ដល់កន្លែងធ្វើការប្រកបដោយភាពបត់បែន ‘បង់ប្រាក់តាមការប្រើប្រាស់’ មានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសនឹងបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់រយៈពេលដែលក្រុមការងារផ្នែកលក់ប្រើការិយាល័យតែប៉ុណ្ណោះ ជាជាងការទុកការិយាល័យចោល ដែលមិនសូវបានប្រើប្រាស់។

លើសពីនេះ និងរឹតតែសំខាន់បំផុតនោះ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កន្លែងធ្វើការដែលមានភាពបត់បែនទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសបានជជែកជាមួយ, Regus ទទួលបានការទាក់ទងច្រើនបំផុត និងមានការប្រកួតប្រជែងបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំង។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេស ដោយសារតំបន់នៃសកម្មភាពសកលរបស់ក្រុមហ៊ុនតម្រូវឱ្យមានកន្លែងធ្វើការដែលមានភាពបត់បែនទូទាំងពិភពលោក។ Regus គឺជាប្រតិបត្តិករដែលផ្ដល់កន្លែងធ្វើការមានភាពបត់បែនតែមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់សេវាកម្មបែបនេះបាន។

ភាពជាដៃគូបានបង្ហាញភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេស។

ការយល់ឃើញពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេស

Amgad Shaheen គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនៅ Global Off Airport នៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសបាននិយាយថា គំរូនេះគឺ ‘សន្សំសំចៃខ្លាំង’ ហើយ‘ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងស្ថាប័ន’។ គាត់បានបញ្ជាក់ថា ការរៀបចំបច្ចុប្បន្ន – Regus ផ្ដល់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីដាច់ដោយឡែកនូវរបាយការណ៍ប្រចាំខែ និងការជួលនិងកិច្ចសន្យាទាំងអស់ជាភាសាដែលបានជ្រើសរើសតែមួយ – ធ្វើឱ្យដំណើរការទាំងមូលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុន និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ពិភពលោកតែមួយ – កំពុងសំឡឹងមើលទៅអនាគត។

oneworld គឺជាសម្ព័ន្ធភាពក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1999 ដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសគឺជាសមាជិក រួមជាមួយម៉ាកសកលផ្សេងទៀតដូចជា American Airlines, Qantas និង Cathay Pacific ជាដើម។ ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ 2017 oneworld គឺជាសម្ព័ន្ធភាពសកលធំបំផុតទីបីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដំណើរ ដែលមានចំនួនអ្នកដំណើរច្រើនជាង 527.9 នាក់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូន។

ជោគជ័យទាំងនេះគឺជាភាពជោគជ័យនៃភាពជាដៃគូ Regus ជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេស ដែលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិកអាចនឹងទទួលបានភាពជាដៃគូស្រដៀងគ្នានេះដែរ ដូចករណីនេះស្រាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងសម្ព័ន្ធតែមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេស IAG និង Vueling។ វាមានន័យថា ចំនួនបុគ្គលិកដែល Regus កំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះតែឯងអាចនឹងមានចំនួនរាប់ពាន់នៅទូទាំងពិភពលោក។

សមាជិកភាព

ចូលប្រើបណ្ដាញសកលនៃកន្លែងធ្វើការ និងសាលអាជីវកម្មរបស់យើង ញឹកញាប់តាមដែលអ្នកត្រូវការ។