Providing agile workspace solutions for IRI

IRI is a Chicago-based market research firm, focused on the consumer packaged goods (CPG) industry.

They provide clients with consumer, shopper and retail market intelligence and analysis.

Providing agile workspace solutions for IRI

IRI toimii 58 maassa ja sen asiakkaisiin lukeutuu 95 % Fortune Global 100 CPG ‑listan vähittäismyynti- ja terveydenhuoltoyrityksistä.

Näin IRI toimii Reguksen kanssa.

IRI tekee yhteistyötä Reguksen (joka on IWG:n omistama) kanssa globaalilla tasolla varmistaakseen käyttöönsä pitkän ja lyhyen aikavälin toimitiloja, joiden avulla se voi taata maksimaalisen toiminnan tehokkuuden ja nopean skaalautuvuuden niillä markkinoilla, joilla sen asiakkaat toimivat. 

Chris Caponigri, IRI:n maailmanlaajuisen kiinteistö- ja tilatoiminnan apulaisjohtaja, totesi seuraavaa: ”Yhteistyömme Reguksen kanssa oli osa yrityksemme pyrkimystä siirtyä kohti ketterämpää toimintaa. Reguksen mahdollistaman lähestymistavan ansiosta olemme voineet houkutella ja säilyttää osaajia ja asiakkaita sekä virtaviivaistaa toimintaamme. Joustava tapa käsitellä nykyaikaisia työvoiman ja asiakkaiden vaatimuksia sopii liiketoimintastrategiaamme, ja sen ansiosta henkilökuntamme voi toimia tuottavammin ja reagoida nopeammin ja liiketoimintamallimme pysyy ketteränä ja tehokkaana.”


Reguksen mahdollistaman lähestymistavan ansiosta olemme voineet houkutella ja säilyttää osaajia ja asiakkaita sekä virtaviivaistaa toimintaamme.
Chris Caponigri
Vice President of Global Real Estate and Facilities, IRI

Ketterä työtila on välttämättömyys.

IRI on harjoittanut liiketoimintaa jo 40 vuotta, mutta viimeisten vuosien aikana yrityksen työntekijöiden työskentelytavat ovat alkaneet muuttua. Tekniikan kehittymisen myötä työntekijöistä on tullut yhä liikkuvampia. Yhä useammat ovat alkaneet tehdä töitä kohteesta käsin asiakkaiden toimistoissa. Monet asiakkaat ovat myös pyytäneet IRI perustamaan toimitilan lähettyville lyhytkestoisia sopimuksia varten.

Uuden työtilaratkaisun etsintä.

Koska IRI:llä on työntekijöitä ympäri maata, se totesi voivansa skaalata kokoaan ja toimipaikkojensa määrää pienemmäksi ja säästää näin toimintakustannuksissa. Lisäksi yritys tarvitsi lyhyen aikavälin sopimusten mahdollistamaa joustavuutta. Joidenkin projektien kesto oli vain kuusi kuukautta, ja joissakin käyttöön tarvittiin ainoastaan konferenssitila useammaksi päiväksi. Näiden kahden päätekijän vuoksi IRI päätyi etsimään uusia työtilaratkaisuita päätyen lopulta Regukseen.

Caponigri jatkaa: ”Regus on antanut meille mahdollisuuden keskittyä kunnolla liiketoimintamme kannalta tärkeimpiin asioihin: asiakaspalveluun, työntekijöiden säilyttämiseen ja yrityksemme kasvattamiseen. Voimme tehdä sopimuksia tarpeidemme mukaan, laajentaa ja perustaa toimipisteitä sinne, missä asiakkaamme sijaitsevat, ja toimia siellä niin pitkään, kuin meidän on tarve. Kokemukseni mukaan minkään muun joustavien työtilojen tarjoajan koko ja joustavuus eivät riitä kaikkien tarpeidemme täyttämiseen.”

Tällä hetkellä IRI:llä on Reguksen kanssa vuokrasopimus, joka kattaa kahdeksan toimistokohdetta Yhdysvalloissa ja eri puolilla maailmaa ja mahdollistaa Reguksen 60 miljoonan suojatun Wi-Fi-yhteyspisteen ja yli 9 000 ammattimaisen kokoustilan käytön maailmanlaajuisesti.

Skaalautuvuutta ja joustavuutta.

Pienellä markkina-alueella oleva asiakas pyysi IRI:tä etsimään paikallisen tilan vuodeksi. Se halusi IRI:n tiimin olevan lähellä, jotta tiimi voisi tutustua yritykseen ja sen tarpeisiin paremmin. Lyhytaikaisen toimitilan vuokrasopimuksen löytäminen osoittautui kuitenkin lähes mahdottomaksi.

Perinteisten toimitilojen vuokranantajat eivät halunneet antaa IRI:n solmia alle kahden vuoden mittaisia vuokrasopimuksia. Ne jotka suostuivat vuoden mittaisiin sopimuksiin, sisällyttivät niihin monia, kohtuuttomia ehtoja. Regus oli tällä pienellä markkina-alueella ainoa toimitilojen tarjoaja, joka pystyi vastaamaan IRI:n tarpeisiin.

Tämä lähestymistapa on mahdollistanut monien eri liiketoimintamahdollisuuksien edellyttämän ketteryyden.
John Martinez
Global Director of Corporate Sales, IWG

Tuottavuuden maksimointi.

IRI jatkoi Reguksen palveluiden käyttämistä pysyvämpien tarpeiden ja joustavien pyyntöjen toteuttamiseen. Liikesuhde kasvoi hiljalleen, kun Regus säilyi ainoana joustavien työtilojen tarjoajana, joka kykeni tarjoamaan toimistovaihtoehtoja ja vastaamaan kertaluonteisiin konferenssitilapyyntöihin sekä tiheään asutuilla urbaaneilla alueilla että pienemmissä kaupungeissa ja esikaupunkialueilla.

John Martinez, IWG:n Global Director of Corporate Sales, totesi seuraavaa: ”Meillä on ollut IRI:hin erinomainen liikesuhde jo vuosien ajan. He ymmärtävät joustavan varallisuuden hallinnan tuomat edut. IRI:n lähestymistapa on antanut sille ketteryyttä hyödyntää monenlaisia liikemahdollisuuksia ja auttanut luomaan työntekijöille ympäristön, jossa he voivat olla mahdollisimman tehokkaita sijainnista riippumatta.”

Toimitilat

Tarjoa tiimillesi paikka keskittyä, menestyä ja kasvaa samalla, kun me huolehdimme yksityiskohdista.