Kiiresti kohandatavad tööruumilahendused IRI-le

IRI on Chicagos asuv turu-uuringufirma, mis on keskendunud laiatarbekaupade valdkonnale.

Nad pakuvad klientidele tarbija-, poe- ja jaemüügiturgude teavet ja analüüse.

Kiiresti kohandatavad tööruumilahendused IRI-le

Firma tegutseb 58 riigis ja IRI klientide hulka kuulub 95% Fortune Global 100 laiatarbekaupade, jae- ja tervishoiuettevõtetest.

IRI ja Reguse koostöö.

Selleks, et oleks võimalik klientide asukohaturgudel kiiresti oma pindasid suurendada või vähendada ja oma tegevuskulusid kõige tõhusamalt minimeerida, töötab IRI koos Regusega (mis kuulub IWG-le) üleilmsel tasandil, et tagada pika- ja lühiajaliste bürooruumide olemasolu asukohtades. 

IRI ülemaailmse kinnisvara ja taristu asepresident Chris Caponigri ütles: „Reguse poole pöördumine oli osa meie kavast parandada meie äritegevuse võimet kiiresti reageerida.“ Tänu Reguse lähenemisele oleme saanud juurde leida ja hoida nii talente kui ka kliente ning see on pakkunud meile võimalust oma tegevust sujuvamaks muuta. Selle sujuv ja paindlik lähenemine kaasaegsele tööjõule ning klientide vajadustele sobib meie äristrateegiaga, nii et meie töötajad saavad olla produktiivsed ja reageerivad ning meie ärimudel saab jääda kiireks ja tõhusaks.“


Tänu Reguse lähenemisele oleme saanud juurde leida ja hoida nii talente kui ka kliente ning see on pakkunud meile võimalust oma tegevust sujuvamaks muuta.
Chris Caponigri
IRI kinnisvara ja rajatiste ülemaailmne asepresident

Tööruumi reageerivus: vajaduse järgi.

IRI on tegutsenud 40 aastat, kuid viimase paari aasta jooksul on töötajate tööviisid hakanud muutuma. Tänu tehnoloogia arengule saavad töötajad olla üha liikuvamad. Töötajad on hakanud üha enam kasutama klientide juures kohapeal töötamise võimalust. Paljud kliendid soovivad, et IRI korraldaks lühiajaliste lepingute täitmiseks lähedalasuva bürooruumi oma töötajatele.

Uue tööruumilahenduse otsingud.

Kuna töötajad olid hajutatud üle kogu riigi, mõistis IRI, et uus lähenemine võib vähendada bürookohtade suurust ja arvu, aidates säästa tegevuskulusid. Lisaks vajati lühema tähtajaga üürilepingute jaoks täiendavat paindlikkust. Mõni projekt kestab vaid kuus kuud, teine jällegi vajab mõneks päevaks ainult konverentsisaali. Need kaks peamist tegurit ajendasid IRI-t otsima uusi tööruumilahendusi ning juhatasid nad lõpuks Reguseni.

Caponigri lisab: „Regus on andnud meile võimaluse keskenduda asjadele, mis on meie äri jaoks kõige olulisemad – klienditeenindusele, töötajate alleshoidmisele ja ettevõtte kasvatamisele. Saame sõlmida lepinguid seal, kus meil vaja on, laieneda seal, kus on vaja laieneda, ja luua baasi kõikjal, kus meie kliendid asuvad, nii kaua kui meil vaja on. Minu kogemus on see, et ühelgi teisel paindliku tööruumi pakkujal pole kõigi nende nõudmiste rahuldamiseks vajalikke vahendeid ja ressursse.“

Täna rendib IRI kaheksas Reguse büroode asukohas kogu Ameerika Ühendriikides ja välismaal ning pääseb regulaarselt ligi Reguse 60 miljonile turvalisele Wi-Fi-levialale ja enam kui 9000 professionaalsele koosolekuruumile kogu maailmas.

Võimalused ja paindlikkus tegevuses.

Kolmanda taseme turul asuv klient palus IRI-l leida aastaks kohalik ruum. Nad soovisid, et IRI meeskond oleks lähedal, et nad saaksid ettevõttega lähemalt tutvuda ja selle vajadustest paremini aru saada. Kuid büroo leidmine lühemaks ajaks oli sama hästi kui võimatu.

Traditsiooniliste bürooruumide üürileandjad ei soovinud IRI-ga alla kahe aasta kehtivat lepingut sõlmida. Need, kes olid nõus üheaastase üürilepinguga, lisasid lepingusse arvukalt raskendavaid tingimusi. Regus oli sellel väiksemal turul ainus bürooruumide pakkuja, kellel oli võimalus IRI vajadusi rahuldada.

Nende lähenemine on andnud neile paindlikkuse kasutada ära paljusid ärivõimalusi.
John Martinez
IWG ettevõttemüügi ülemaailmne direktor

Parim tootlikkus.

IRI valis Reguse ka oma pikaaegsemate ja paidlikumate vajaduste jaoks. Koostöö süvenes, kuna Regus jäi ainukeseks paindlikuks tööruumide pakkujaks, kes suutis pakkuda bürooruumide võimalusi ja ühekordseid konverentsiruumide kasutusi nii tihedates linnapiirkondades kui ka väiksemates linnades ja äärelinnades.

IWG ettevõttemüügi ülemaailmne direktor John Martinez märkis: „Meil on IRI-ga juba aastaid olnud suurepärased suhted. Nad mõistavad paindliku varahalduse jõudu ja eeliseid. Nende lähenemine on andnud neile kiire reageerimisvõime kasutada ära paljusid ärivõimalusi, luues samas töötajatele kogemuse, mis maksimeerib tootlikkust olenemata nende asukohast.“

Büroopinnad

Andke oma meeskonnale koht, kus keskenduda, areneda ja kasvada, samal ajal kui meie hoolitseme kõigi pisiasjade eest.